Vaderrol kan gehalte aan testosteron bij mannen doen dalen

Vaderrol kan gehalte aan testosteron bij mannen doen dalen

Het krijgen van kinderen zou belangstelling van mannen voor sex kunnen doen afnemen

Dario Maestripieri, professor in Comparative Human Development aan de University of Chicago, voerde een opmerkelijk onderzoek uit naar de aanwezigheid van stressfactoren (onder andere testosteron) bij een groep proefpersonen. Doorslaggevend element bij dat onderzoek was het feit van al dan niet getrouwd te zijn. De gemiddelde leeftijd van de mannen en de vrouwen die aan het onderzoek deelnamen, bedroeg 27 jaar.  

Het onderzoek wees op de eerste plaats uit dat bij vrijgezellen de stressfactor cortisol in ruimere mate aanwezig was dan niet bij niet-gehuwden. Daarnaast werd ook gekeken naar het testosteron-gehalte en dat bleek bij mannen af te nemen wanneer ze in een vaste relatie zaten. Hetzelfde fenomeen werd voordien al bij primaten vastgesteld.

Daarop voortdenkend zou de vaderrol het gehalte aan testosteron bij mannen kunnen doen dalen. We gebruiken het woord ‘zou’, want met zekerheid is nog niets bewezen. Het krijgen van kinderen – een logische volgende stap in de relatie – zou dan de belangstelling van mannen voor sex kunnen doen afnemen. Het betreft hier werkhhypothesen, die in ieder geval door verder onderzoek nog moeten worden bevestigd.

Syndicatie