Wanneer mogen we onszelf als koppel als onvruchtbaar beschouwen?

Wanneer mogen we onszelf als koppel als onvruchtbaar beschouwen?

Ongeveer één op acht vrouwen is onvruchtbaar

Het stichten van een gezin gaat vaak gepaard met de kinderwens. Man en vrouw stappen in het huwelijksbootje met de duidelijke bedoeling om voor nageslacht te zorgen. In de meeste gevallen vormt dat geen probleem, het is slechts een kwestie van tijd alvorens er kinderen komen.

We weten dat over het algemeen de kinderwens vooral bij vrouwen zeer sterk ontwikkeld is. Veel vrouwen voelen zich hoogst ongelukkig wanneer na verloop van tijd blijkt dat het echtpaar geen kinderen kan krijgen. Dat geldt in mindere mate voor mannen, waar de kinderwens veel minder sterk is ontwikkeld.

Glenn Schattman, auteur en president van de Amerikaanse Society for Assisted Reproductive Technology, wijtte een studie aan het onderwerp en kwam op basis van het voorhanden liggend cijfermateriaal tot enkele merkwaardige conclusies. De resultaten van zijn studie kunnen worden gebruikt als basis voor een vruchtbaarheidsbehandeling, een therapie waar steeds meer koppels hun toevlucht toe nemen.

Wanneer mogen we onszelf als koppel als onvruchtbaar beschouwen? Volgens Schatman stelt zich een probleem van onvruchtbaarheid als man en vrouw een jaar lang hebben geprobeerd om kinderen te krijgen. In geval van oudere vrouwen kan dat probleem zich al na zes maanden stellen. Wanneer die periode verstreken is, kan er in ieder geval beter een gesprek met een dokter worden gepland.

Ongeveer één op acht vrouwen is onvruchtbaar, uitgedrukt in percentages is dat ongeveer 12%. Hierbij is volgens Schatman geen sprake van een percentage bij mannen, want dat is moeilijker te meten. Het lijdt echter geen twijfel dat ook een niet onaanzienlijk deel van de mannen met vruchtbaarheidsproblemen af te rekenen heeft.

Syndicatie