Wanneer wordt stotteren een probleem?

Wanneer wordt stotteren een probleem?

Het is niet altijd even duidelijk wanneer stotteren een probleem vormt en wanneer niet

Het is absoluut niet zeldzaam dat een kind stottert, stotteren komt bij ongeveer één kind op vijf voor. Daarmee bedoelen we een vorm van stotteren die voor de ouders een bron van onrust zorgt en waarbij het stotteren langer dan zes maanden duurt. Maar zelfs in het geval van hevig stotteren en bij stotteren dat langer dat zes maanden duurt hoeft er niet noodzakelijkerwijs sprake te zijn van een probleem.

Wanneer wordt stotteren een probleem? De vraag stellen is makkelijk, een antwoord formuleren is een stuk moeilijk. Het is namelijk niet altijd even duidelijk wanneer stotteren een probleem vormt en wanneer niet. Dat een kind na zes maanden nog stottert, wil ook niet zeggen dat het zijn lang zal blijven stotteren.

Hoewel het moeilijk blijft om conclusies betreffende stotteren te maken, zijn er toch een paar signalen die ouders dwingen om op hun hoede te zijn wanneer hun kind stottert. Dit zijn signalen die met betrekking tot stotteren een alarmbelletje kunnen doen rinkelen:

Wanneer een kind dat matig stottert klanken meer dan eens begint te herhalen
Het opduiken van spanningen met de gezichtspieren kan in combinatie met stotteren eveneens tot waakzaamheid oproepen
Het verhogen van de stemintonatie bij herhaling van klanken of woorden moet eveneens als een waarschuwingssignaal geïnterpreteerd woren
In ernstigere gevallen van stotteren kan een kind woorden niet meer gebruiken of gebruik maken van extra klanken
In een worst case scenario zal een dat last heeft van stotteren situaties vermijden waarin het wordt verwacht dat het praat, situaties die uiteraard ten alle prijzen vermeden worden

In gevallen van zeer ernstig stotteren kan het kind zijn proces van leren praten stopzetten, wat bij het opgroeien nog voor ernstige problemen kan zorgen. Van een kind dat naar school gaat, wordt namelijk verwacht dat het voldoende kan spreken om de school met succes af te maken. In die zin kan stotteren een ernstige rem vormen op het leerproces. Daarom is het als ouder zaak om tijdig alert te reageren wanneer stotteren inderdaad een probleem dreigt te worden. De problematiek van het stotteren moet dus effectief op de voet opgevolgd worden. Na verloop van tijd zal duidelijk worden dat er zich wel degelijk een probleem stelt qua stotteren en dat ingrijpen noodzakelijk is.

Syndicatie