Wat zijn de verschillende vormen van een postnatale depressie? Wat is een postnatale psychose?

Wat zijn de verschillende vormen van een postnatale depressie? Wat is een postnatale psychose?

De ‘baby blues' is een algemeen voorkomend fenomeen, maar ongeveer 10% van de vrouwen ontwikkelt een ergere vorm van depressie

De ‘baby blues' is een algemeen voorkomend fenomeen, maar ongeveer 10% van de vrouwen ontwikkelt een ergere vorm van depressie. De ‘baby blues' is een vorm van leeg gevoel na de zwangerschap, echter zonder veel erg. In de meeste gevallen gaat deze ‘blues' vrij snel over. Eén op de tien vrouwen ontwikkelt echter een ergere vorm van depressie, bij één vrouw op 1.000 is er sprake van wat wij kennen als een postnatale depressie.

Uiteindelijk zijn er drie vormen van postnatale depressie, verschillend naargelang van de ernst van het probleem. Dit zijn de vormen van postnatale depressies:

De "baby blues is iets wat de meeste vrouwen die zwanger zijn geweest waarschijnlijk kennen. De blues treedt op in de dagen vlak na de bevalling, het is een eerder normaal verschijnsel. Een nieuwe moeder heeft last van stemmingswisselingen, waarbij geluksgevoelen afgewisseld worden met gevoelens van triestheid. Symptomen van de "baby blues" zijn beginnen te huilen zonder reden, zich ongeduldig, prikkelbaar, rusteloos, bang, eenzaam en triest voelen. De blues kan een paar uren duren, maar ook enkele dagen of zelfs een paar weken. Behandeling is eigenlijk niet nodig, de problemen zullen vanzelf verdwijnen. Het lid worden van een zelfhulpgroep of praten met andere moeders kan al een grote stap in de goede richting vormen.

De postnatale depressie of postpartum depression (PPD) in het Engels treedt op enkele dagen of zelfs maanden na de geboorte. Een postnatale depressie kan na de geboorte van elk kind gebeuren, het hoeft niet noodzakelijk het eerste kind te zijn. De gevoelens zijn vaak vergelijkbaar met die van de "baby blues" (ongeduldig, prikkelbaar, rusteloos, bang, eenzaam en triest voelen), maar zijn veel ernstiger. Als gevolg van een postnatale depressie kan een vrouw soms de dagdagelijkse dingen niet meer doen. Een postnatale depressie is een serieuze aandoening, die echter met therapie en/of medicatie succesvol kan worden bestreden.

Een postnatale depressie kan doorgroeien tot een postnatale psychose en dat kan vrij snel gebeuren. Het is niet ongewoon dat zo'n postnatale psychose al binnen drie maanden na de geboorte opduikt. Vrouwen kunnen in het geval van een postnatale psychose het contact met de realiteit verliezen, af te rekenen krijgen met hallucinaties en met waanbeelden. Ze kunnen dingen gaan zien die er niet zijn en dingen gaan horen die niet te horen zijn.

Andere mogelijke symptomen van een postnatale psychose zijn slapeloosheid, zich opgewonden en boos voelen of vreemd gedrag ten toon spreiden. Vrouwen met een postnatale psychose hebben onmiddellijk behandeling nodig, met in de meeste gevallen ook onvermijdelijk medicatie. Soms belanden vrouwen met een postnatale psychose in het ziekenhuis omdat ze dreigen zichzelf of iemand anders te verwonden.

Syndicatie