Wat zijn de voordelen voor de moeder van borstvoeding?

Wat zijn de voordelen voor de moeder van borstvoeding?

Sneller gewichtsverlies kan eveneens een factor zijn die pro borstvoeding pleit

Algemeen wordt aangenomen dat borstvoeding optimaal is voor kinderen, maar de vraag is of er ook positieve gevolgen voor de moeder aan verbonden zijn. Eén van die gevolgen ligt eigenlijk voor de hand: een moeder die borstvoeding geeft, zal een veel hechtere band met haar baby hebben. Het fysiek contact als gevolg van borstvoeding, het aanraken van elkaars huid en het oogcontact, versterkt niet alleen de band tussen moeder en kind maar zal ook het veiligheidsgevoel vergroten.

Bovendien zal de moeder die borstvoeding geeft ook meer voldoening hebben van het feit dat haar kind sneller groeit ten opzichte van kinderen die geen borstvoeding krijgen. Ook het veiligheidsgevoel van de kant van de moeder mag niet onderschat worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat moeders die borstvoeding geven minder bevreesd moeten zijn voor wiegedood. Toch bestaat over dit laatste punt nog geen zekerheid, evenmin over het feit dat borstvoeding de risico's op diabetes, obesitas en sommige vormen van kanker zou reduceren. Dit blijven echter hypotheses die door wetenschappelijk onderzoek nog steeds bevestigd moeten worden.

Anderzijds is het zo dat borstvoeding van de moeder extra calorieën vergt, er zou sprake zijn van ongeveer 500 caloriën per dag. Dat betekent dat een moeder die borstvoeding geeft sneller het extra gewicht zou verliezen dat ze tijdens de zwangerschap heeft opgedaan. Sneller gewichtsverlies kan dus eveneens een factor zijn die pro borstvoeding pleit. Dankzij borstvoeding komt het hormoon oxytocine vrij, dat de baarmoeder sneller helpt om de vorm van voor de zwangerschap aan te nemen. Ook dit voordeel van borstvoeding mag niet onderschat worden. De kansen op bloedingen zouden eveneens dankzij borstvoeding gereduceerd worden.

Volgens sommige wetenschappers zou borstvoeding ook de risico's op borst- en eierstokkanker verminderen. Hetzelfde zou gelden voor de risico's op osteoporose en heupbreuken na de menopauze. Tenslotte mogen we ook het financiële aspect niet uit het oog verliezen. Wie borstvoeding geeft, hoeft geen plastieken flessen, materiaal om die flessen te verwarmen enzovoort moeten kopen.

Syndicatie