Wetenschap erkent drie vormen van volwaardige slaap bij kinderen

Wetenschap erkent drie vormen van volwaardige slaap bij kinderen

Kinderen gaan beter slapen naarmate ze ouder worden

In de loop van de kindertijd verandert het slaapgedrag. Aanvankelijk zal een baby enkele uren slaap afwisselen met enkele uren van wakker blijven. Naargelang de maanden verstrijken zal de slaap volwaardig worden, in die zin dat er kan gesproken worden van een ononderbroken slaap tijdens de nacht. Bij sommige kinderen gebeurt die overgang moeilijker dan bij anderen.

Kinderen gaan meestal beter of volwaardiger slapen naarmate ze ouder worden. De vraag is echter wat we onder ‘volwaardig' moeten volstaan. De wetenschap erkent drie vormen van volwaardige slaap bij kinderen, dit op basis van het onderzoek dat gedurende 12 maanden bij een serie proefpersonen werd uitgevoerd. Als voorwaardige criteria worden beschouwd: slapen van mindernacht tot vijf uur 's morgens, acht uur van onafgebroken slaap en slapen van plusminus 22 uur tot 6 uur 's morgens.

Het zal duidelijk zijn de meeste ouders zullen streven naar laatstgenoemde vorm van volwaardig slapen. De twee eerste vormen van volwaardige slaap werden meestal al twee maanden na de geboorte bereikt. De aanpassing naar slapen van plusminus 22 uur tot 6 uur 's morgens gebeurde echter heel wat moeizamer. Op een leeftijd van vijf maanden is nog maar iets meer dan de helft van de kinderen aangepast aan het ‘normale' tempo. Na één jaar is dat echter al ongeveer driekwart van alle kinderen. Ouders hoeven zich dus niet dadelijk zorgen te maken wanneer hun kind een onregelmatig slaappatroon vertoont.

Syndicatie