Nicotine: beperkt gebruik van tabaksproducten verhoogt risico op dementie niet

Nicotine: beperkt gebruik van tabaksproducten verhoogt risico op dementie niet

Tijdig stoppen met roken kan heel wat onheil voorkomen

Tijdig stoppen met roken kan heel wat onheil voorkomen, zo blijkt uit recent onderzoek. Dat geldt met name voor de invloed van sigaretten, sigaren en pijp op de hersenen. De strijd tegen roken is recent nog opgevoerd, ook door de overheden. Nicotine zou goed zijn voor ongeveer een vijfde van de sterfgevallen in de Verenigde Staten, een berekening die ook voor Europa kan gelden.

Iedereen is zich bewust van de voor de hand liggende gevolgen van tabaksgebruik: verhoogd risico op hart- en vaatziekten, met onder andere verhoogde bloeddruk enzovoort. Maar een recente studie wijst ook uit dat er eveneens een verband is met de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. In dat verband is het opvallend dat tijdig stoppen met roken de negatieve gevolgen kan helpen voorkomen. Of met andere woorden: gooi die sigaretten weg nu het nog kan.

Het onderzoek wees uit dat wie één tot twee pakjes sigaretten per dag rookt 44% meer kans heeft om dementie te ontwikkelen in een later stadium van zijn of haar leven. Wie een half tot een volledig pakje per dag rookte, zag zijn risico met 37% toenemen. Rokers die echter voor hun 50ste stopten met roken, liepen een even groot risico als niet-rokers. Merkwaardig is evenwel dat wie een half pakje of minder per dag rookt geen verhoogd risico op Alzheimer of andere vormen van dementie heeft. Het zijn dus vooral grote hoeveelheden nicotine die schadelijk blijken te zijn.

Syndicatie