Onzekerheid over elektronische sigaretten of e-sigaretten als alternatief voor gewone sigaretten

Onzekerheid over elektronische sigaretten of e-sigaretten als alternatief voor gewone sigaretten

Moeten elektronische sigaretten of e-sigaretten al dan niet als tabaksproducten worden gecatalogiseerd?

In de Verenigde Staten woedt al geruime tijd een discussie over zin en onzin van elektronische sigaretten. De vraag is of deze als een geneesmiddel moeten worden behandeld, dan wel als een placebo voor tabek. De zaak heeft inmiddels al de rechtbanken bereikt, waarbij de eerste uitspraken van rechters aangeven dat ze niet als geneesmiddelen of medische toestellen mogen worden beschouwd.

De onzekerheid over elektronische sigaretten als alternatief voor gewone sigaretten – en dus als middel om te stoppen met roken – blijft dus aanhouden. De U.S. Food and Drug Administration overweegt om de producenten van e-sigaretten dezelfde verplichtingen op te leggen als die aan producenten van gewone sigaretten worden opgelegd. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze lijst moeten meegeven van alle ingrediënten die in de e-sigaret zijn opgenomen.

Moeten elektronische sigaretten al dan niet als tabaksproducten worden gecatalogiseerd? Dit is eigenlijk een open vraag waar maar moeilijk een antwoord op kan worden geformuleerd. Uiteraard zijn e-sigaretten de facto geen gewone sigaretten, aangezien ze geen tabak bevatten. Anderzijds krijgt de gebruiker natuurlijk wel een nicotine-injectie. Het is vooralsnog wachten op de doorbraak van de e-sigaret in Europa.

Syndicatie