Ook rookloze sigaretten zijn niet vrij van risico’s

Ook rookloze sigaretten zijn niet vrij van risico’s

 Niet alle tabaksvormen zijn even gevaarlijk

 Inmiddels is de wereld zich bewust van de gevaren die verbonden zijn aan het roken van sigaretten, sigaren en pijp. Verslaving aan nicotine is misschien nog de minste van alle kwade, verwoede rokers staan bloot aan het risico op een groot aantal aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten, longkanker, andere vormen van kanker enzovoort.

 De tabaksindustrie zit uiteraard ook niet voor één gat gevangen en heeft een aantal tabakgerelateerde producten op de markt gebracht. De Amerikaanse tabaksproducent Reynolds American heeft via haar dochter American Snuff toestemming gevraagd om op haar rookvrije producten zoals snuiftabak een nieuwe waarschuwing aan te brengen.

 Die zou ongeveer als volgt luiden: ‘Waarschuwing: geen enkel tabaksproduct is volledig veilig, maar aan het gebruik van dit product zijn duidelijk lagere gezondheidsrisico’s verbonden dan aan het gebruik van sigaretten’. Tot dusver moest op snuiftabak dezelfde waarschuwing worden aangebracht als op gewone sigaretten. Kort samengevat komt die waarschuwing er op neer dat roken de gezondheid kan schaden. 

 Ook rookloze sigaretten zijn niet vrij van risico’s, maar die risico’s lijken inderdaad beperkter te zijn. Philip Morris USA, een dochter van Altria Group, gaf aan dat er voldoende medisch en wetenschappelijk bewijsmateriaal op tafel ligt om deze stelling te staven. Onder andere snuiftabak zou minder risicovol zijn dan een gewone sigaret.

 Niet alle tabaksvormen zijn even gevaarlijk, zo blijkt dus. De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention waarschuwt evenwel dat het gebruik van rookloze tabaksproducten mondkanke kunnen veroorzaken, evenals andere mondziekten. Uiteraard is er ook sprake van nicotinevergiftiging, een probleem dat aan alle tabaksproducten is verbonden.