Roken kan kansen op leukemie of lymfeklierkanker bij vrouwen doen toenemen

Roken kan kansen op leukemie of lymfeklierkanker bij vrouwen doen toenemen

Waarschijnlijk lopen ook rokende mannen meer kans op leukemie of de ziekte van Hodgkin

Leukemie is een vorm van kanker die allesbehalve zeldzaam is. In feite moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de vorm van lymfeklierkanker die de ziekte van Hodgkin wordt genoemd en alle andere vormen die onder de noemer non-Hodgkin wordt genoemd. Het verschil tussen beide vormen van de aandoening situeert zich op cellulair niveau, zonder dat we hieromtrent meer details gaan geven.

In de afgelopen jaren is er heel wat medisch onderzoek verricht omtrent leukemie of lymfeklierkanker, zowel Hodgkin als non-Hodgkin. Daartoe is de behandeling van de aandoening efficiënter geworden, met grotere overlevingskansen voor de patiënten tot gevolg.

Roken kan kansen op leukemie of lymfeklierkanker bij vrouwen doen toenemen, zo blijkt uit een recent onderzoek uitgevoerd door Cancer Research U.K. Uit de resultaten van het onderzoek, gepubliceerd in het British Journal of Cancer, blijkt dat de kansen op deze vormen van kanker verdubbelen bij vrouwen die op zijn minst 20 sigaretten per dag roken. Het onderzoek werd uitgevoerd bij 1,30 miljoen vrouwen.

Bijkomend detail is dat deze vrouwen allen van middelbare leeftijd waren. Waarschijnlijk lopen ook rokende mannen meer kans op leukemie of de ziekte van Hodgkin, evenals natuurlijk jongere vrouwen. Om daartoe zekerheid te krijgen, zou het onderzoek in de breede uitgebreid moeten worden.

Valerie Beral, één van de auteurs van de studie en directeur van de Cancer Research U.K. Epidemiology Unit aan Oxford University, vermoedt dat roken de kansen op nog andere types van kanker doet toenemen, iets waar veel mensen (lees: rokers) zich niet bewust van zijn. Roken wordt jaarlijks verantwoordelijk geacht voor de dood van 6 miljoen mensen, dit volgens de cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Syndicatie