Roken: kinderen in appartementsgebouwen kwetsbaarder voor tabaksrook dan kinderen in huizen

Kinderen in appartementsgebouwen kwetsbaarder voor tabaksrook dan kinderen in huizen

 Maakt niet of de bewoners van de appartementen zelf al dan niet roken

 Kinderen in appartementsgebouwen zijn kwetsbaarder voor tabaksrook dan kinderen die in huizen wonen, zo blijkt uit een studie verschenen in het blad  Pediatrics. Het maakte daarbij niet uit of de bewoners van de appartementen zelf al dan niet roken. Het verschil in sporen van tabak aangetroffen in het bloed waren opmerkelijk, zo merkte het Amerikaans National Cancer Institute op.

 Ongeveer 85% van de kinderen uit families die niet rookten in hun appartementen bleken proteïnesporen in hun bloed te hebben die blootstelling aan sigarettenrook verrieden. Bij kinderen die in eensgezinswoningen verbleven, bleek dat maar 70% te zijn. De studie had betrekking op ongeveer 5.000 Amerikaanse kinderen. het National Cancer Institute wijst er op dat de gevolgen van de blootstelling aan rook niet onderschat mogen worden, onder andere astma, ademhalingsmoeilijkheden, oorziekten, tragere groei van de longen enzovoort zijn enkele van de mogelijke gevolgen.

 Het probleem is uiteindelijk dat er geen bovendrempel bestaat voor blootstelling aan passief roken. In appartementen kan sigarettenrook zijn weg vinden via ventilatiesystemen, liften, vensters enzovoort. Karen Wilson, dokter aan het University of Rochester Medical Center, is van mening dat alleen het verbieden van roken in appartementsgebouwen de negatieve gevolgen van roken kan wegnemen. Het is echter bijzonder moeilijk om een dergelijk verbod op grote schaal te laten uitvoeren. Misschien is de beste oplossing nog steeds een compleet rookverbod. 

Syndicatie