Roken: opletten voor sigarettenrook in gesloten ruimten

Roken: opletten voor sigarettenrook in gesloten ruimten

 Niet alle gevolgen van vervuiling binnenskamers kunnen worden voorkomen

 De discussie over de gevaren van meeroken of passief roken woedt al geruime tijd, zonder dat echter helemaal duidelijk is in welke mate het onrechtstreeks inademen van sigarettenrook de gezondheid schaadt. Het onderzoek dat door Annette Pruess-Ustuen van de World Health Organization in Genève werd uitgevoerd, claimt daaromtrent meer duidelijkheid te geven. De uitslagen van dit onderzoek moeten echter nog door andere studies worden bevestigd.

 Toch zijn er er al enkele conclusies die kunnen worden getrokken. Het is in elk geval opletten voor sigarettenrook in gesloten ruimten, zoveel is duidelijk. Een regelmatig verblijf in kamers of zalen waar een dichte sigarettenrook hangt, kan zonder meer schadelijk zijn. In die zin hebben de diverse overheden 100% gelijk wanneer ze het roken in openbare ruimten in de mate van het mogelijke verbieden.

 Annette Pruess-Ustuen goochelt in de conclusie van haar onderzoek echter met cijfers over het mogelijk aantal sterfgevallen als gevolg van meeroken of passief roken en over die cijfers is wel discussie mogelijk. Het is namelijk niet altijd zeker of die sterfgevallen daadwerkelijk aan de gevolgen van onrechtstreeks roken te wijten zijn. Er zijn namelijk nog andere factoren van vervuiling die de gezondheid kunnen schaden. Niet alle gevolgen van vervuiling binnenskamers kunnen echter worden voorkomen, zodat het ook enigszins voorbarig is om alle schuld te geven aan passief roken.

Syndicatie