Roken: tabakssproducenten moeten geheimen prijsgeven, stoppen met roken kan makkelijker worden

Roken: tabakssproducenten moeten geheimen prijsgeven, stoppen met roken kan makkelijker worden

De Food and Drug Administration wil dat formules van tabaksproducten vrijgegeven worden

In de Verenigde Staten wordt mogelijk een nieuwe belangrijke stap gezet in de strijd tegen het roken. De Food and Drug Administration wil namelijk dat de formules van de tabaksproducten vrijgegeven worden. Wanneer de tabakssproducenten hun geheimen moeten prijsgeven, kan stoppen met roken makkelijker worden. Daarmee wil de Food and Drug Administration hetzelfde bereiken als bij de farmaceutische producten, die eveneens hun formules van hun medicijnen openbaar hebben gemaakt.

Die farmabedrijven moeten overigens al tientallen jaren lang hun formules openbaar maken. Volgens de FDA is het niet meer dan normaal dat van de tabaksproducenten hetzelfde wordt gevraagd. Bovendien wordt van de bedrijven in kwestie ook gevraagd dat ze de resultaten bekendmaken van de studies die ze hebben gedaan omtrent roken en rookgedrag.

De sector vreest dat het gedwongen vrijgeven van de formules een eerste stap is om het de tabaksproducenten nog moeilijker te maken. Op termijn kunnen er maatregelen komen die veel verder gaan dan de waarschuwingen die momenteel op sigaretten, sigaren en andere tabaksproducten moet worden aangebracht. Daar staat op te lezen - zoals ook in Europa trouwens - dat roken schadelijk is en de gezondheid in gevaar kan brengen. Er wordt zelfs gevreesd dat er op termijn een volledig rookverbod gaat komen of strenge maatregelen om de verkoop van sigaretten aan banden te leggen.

Het is inderdaad zo dat de tabaksproducenten al hebben toegegeven cacao, koffie, menthol en andere additieven te hebben gebruikt om tabak beter te doen smaken. Wanneer de tabaksproducenten die additieven niet meer mogen gebruiken, zou roken wel eens een stuk minder aantrekkelijk kunnen worden. Uiteindelijk kan het de bedoeling zijn om een standaardwet op te stellen van wat wel en wat niet aan tabaksproducten mag toegevoegd worden.

Lawrence R. Deyton, directeur van de Food and Drug Administration Center for Tobacco Products verklaarde onlangs dat de tabaksproducenten één van de weinige sectoren zijn die niet moeten vertellen wat hun producten precies bevatten. Sommige van de tabaksproducenten - zoals Philip Morris - hebben al een deel van hun ingrediënten prijsgeven, maar de FDA zou nu een volledige lijst willen van alle producenten. Het ziet er naar uit dat een soortgelijke maatregel eerder vroeg dan laat ook in Europa ingevoerd zal worden.

Syndicatie