Rookverbod heeft positieve gevolgen

Rookverbod heeft positieve gevolgen

Volksgezondheid kan er allleen maar bij winnen

Het rookverbod in openbare gelegenheden is relatief mild onthaald, van veel tegenstand was er geen sprake. Blijkbaar hoeft de bevolking niet (meer) overtuigd te worden van de voordelen van zo’n rookverbod. Inmiddels kan op basis van wetenschappelijke gegevens zwart op wit vastgesteld worden dat het verbod op roken de gezondheid wel degelijk in positieve zin beïnvloedt. Onder andere hart- en vaatziekten komen minder frequent voor.

Na de uitbreiding van het rookverbod naar restaurants, in januari 2007, was er een verdere, geleidelijke daling in het aantal dodelijke hartinfarcten bij mannen van 60 jaar en ouder (jaarlijks -3,8%). Vermits de beschikbare Vlaamse sterftecijfers op het ogenblik van het onderzoek maar tot december 2009 reikten, kon de invloed van de laatste twee fasen van de rookvrije wetgeving in België (in brasserieën vanaf januari 2010 en in cafés, discotheken en casino’s vanaf juli 2011) nog niet onderzocht worden.

De onderzoekers zijn er evenwel van overtuigd dat de winst voor de volksgezondheid zich zal doorzetten en willen op korte termijn dan ook het effect van deze laatste twee fasen op het aantal dodelijke hartinfarcten becijferen. Voor de VLK bevestigen de resultaten de belangrijke gezondheidswinst die met de rookverbodsbepalingen worden geboekt.

“De rookwetgeving beschermt dus wel degelijk de gezondheid van de burger”, zegt Hedwig Verhaegen, directeur Kennis & Beleid van de VLK. “Dat is goed nieuws, maar er valt nog veel meer gezondheidswinst te halen. Deze cijfers zouden een stimulans moeten zijn voor de federale regeringsonderhandelaars om nog meer in te zetten op de controle van de naleving van het rookverbod in cafés. Ook een drastische verhoging van de tabakstaksen, een verbod op het uitstallen van tabaksproducten en de beperking van het aantal verkooppunten zijn effectieve maatregelen om het aantal rokers te verminderen en dus nog meer gezondheidswinst te boeken.”

Syndicatie