Sigarettenrook bevat meer dan 4.000 chemicaliën

Sigarettenrook bevat meer dan 4.000 chemicaliën

Nicotine is uiteraard het verslavende element in tabak

Inmiddels is iedereen op de hoogte van de gevaren verbonden aan roken. Felle campagnes proberen het roken te ontraden, maar meestal met beperkt succes. In de Verenigde Staten zou nog altijd één op vijf volwassenen een roker zijn, wat een onfatsoenlijk hoog percentage blijft. Percentages voor Europa zijn niet bekend, maar die zullen – weliswaar met een afhankelijkheid van land tot land – in dezelfde orde van grootte liggen.

In de Verenigde Staten laten organisaties als de National Institutes of Health, de National Foundation for Cancer Research en de Malcolm Hewitt Wiener Foundation regelmatig onderzoek met betrekking tot roken uitzoeken, met uiteraard veel aandacht voor het aspect verslaving en voor stoppen met roken.

Het probleem is dat stoppen met roken makkelijker gezegd dan gedaan is. Veel rokers zijn weliswaar bereid om te stoppen, maar hervallen snel. Volgens de statistieken zou 70% van wie stopt met roken binnen zes maanden opnieuw aan het roken zijn. De percentages van zij die kunnen stoppen met drugs zouden in dezelfde orde van grootte liggen.

Sigarettenrook bevat meer dan 4.000 chemicaliën, maar nicotine is natuurlijk het verslavende element in tabak. Daarom is het zaak om de nicotinewerking aan te pakken. Wanneer kan worden voorkomen dat nicotine de hersenen bereikt, zou al een grote stap voorwaarts zijn gezet.

In dat verband wordt veel verwacht van een nieuwe genentherapie, die daadwerkelijk zou verhinderen dat de nicotine de hersenen bereikt. De impact van deze therapie zou bovendien verder reiken dan alleen maar roken, ook andere drugverslavingen zouden ermee aangepakt worden. De therapie is veilig, want werd in het verleden al met succes gebruikt voor kinderen met bepaalde aandoeningen.