Aantrekkingskracht van sex op jongeren neemt opnieuw af

Aantrekkingskracht van sex op jongeren neemt opnieuw af

Minder tienermeisjes hebben sex

Alles beweegt in golven en dat blijkt ook het geval te zijn met het sexueel gedrag van jongeren. Sinds de jaren 60 was de leeftijd waarop jongeren sex hadden steeds vervroegd. Het leek de normaalste zaak in de wereld dat jongens en meisjes op prille tienerleeftijd al met elkaar naar bed gingen.

In Europa zijn daaromtrent minder statistieken bekend, maar die uit de Verenigde Staten spreken boekdelen. Volgens de cijfers van de Centers for Disease Control and Prevention, gepubliceerd in een studie van de Morbidity and Mortality Weekly Report blijkt dat in 2010 57% van de tienermeisjes tussen 15 en 19 jaar oud nog geen vaginale penetratie had gehad, in 1995 was dat nog 49%.

Bovendien heeft het gebruik van contraceptiemiddelen op grotere schaal ingang gevonden. Op basis van de cijfers uit 2010 gebruikte 60% van de meisjes voorbehoedsmiddelen, waar dat 15 jaar voordien maar 47% was. Er worden dan ook steeds minder baby’s geboren bij tienermeisjes, 2010 was op dat gebied een dieptepunt. Toch worden in de VS procentueel nog meer baby’s geboren bij tienermeisjes dan elders in de wereld.

De aantrekkingskracht van sex op jongeren neemt blijkbaar opnieuw af, zo zou op basis van de studie geconcludeerd kunnen worden. Volgens de opstellers van het rapport zou dat minstens gedeeltelijk te maken hebben met een betere voorlichtingscampagne.

Minder tienermeisjes hebben dus sex, maar de Centers for Disease Control and Prevention zijn van mening dat er nog altijd verbetering mogelijk is. De informatiecampagnes daaromtrent zullen nog intensiever worden gevoerd, met de uiteindelijke bedoeling om het aantal zwangerschappen nog verder terug te dringen.

Syndicatie