Afnemende lustgevoelens kunnen oorzaak zijn van sexuele problemen zoals zwakke potentie

Afnemende lustgevoelens kunnen oorzaak zijn van sexuele problemen zoals zwakke potentie

Rol van fantasie is bij sex veel belangrijker dan meestal wordt aangenomen

Sex is iets wat we vooral op jongere leeftijd op een uitbundige manier beleven. Naarmate de jaren verstrijken zal de frequentie van het hebben van sex meestal afnemen en daar zijn verschillende redenen voor. Meestal zijn man en vrouw bezig aan een carrière, terwijl de kinderen een groot deel van de vrijetijd in beslag nemen. Veel tijd voor sex blijft er dan niet meer over.

Afnemende lustgevoelens kunnen echter ook de oorzaak zijn van sexuele problemen, zoals bijvoorbeeld een zwakke potentie. Die afnemende lustgevoelens zijn onmiskenbaar verbonden met de ouderdom. Zowel man als vrouw zullen bij het ouder worden minder last hebben van hun libido, wat tot gevolg heeft dat ze op sexueel vlak kalmer worden. Een logische vraag is dan ook of daar iets aan kan gedaan worden.

Dat kan inderdaad, meer bepaald dankzij onze fantasie. De rol van fantasie is bij sex namelijk veel belangrijker dan meestal wordt aangenomen. Hoe kunnen we ons sexuele fantasie stimuleren? Dat is heel eenvoudig: via pornoboekjes, pornofilms enzovoort. Wanneer de hersenen het kookpunt hebben bereikt, zal ook het werk in het bed een stuk makkelijker worden.

Syndicatie