Alcohol kan een rol spelen bij sexuele problemen bij vrouwen

Alcohol kan een rol spelen bij sexuele problemen bij vrouwen

Ook het verliezen van de partner kan leiden tot een verminderde sexuele drift

De oorzaken van sexuele problemen bij vrouwen kunnen veelvuldig zijn, gaande van fysische tot en met psychische problemen. Allerlei ziekten kunnen een rol spelen in het verhaal, maar ook alcohol en het verliezen van de partner kan leiden tot een verminderde sexuele drift. Het heeft daarom weinig zin om sexuele problemen bij vrouwen allemaal over één kam te scheren, elk geval moet binnen zijn eigen context worden bekeken.

Buiten de hierboven vermelde oorzaken zijn er nog andere redenen die aanleiding kunnen geven tot sexuele problemen bij vrouwen. Vaak wordt uit het oog verloren dat het verlies van een partner een dusdanige shock kan veroorzaken dat een vrouw zichzelf sexueel op non-actief plaatst. Ze zal op dat vlak weliswaar iets te kort komen, maar het gemis van de partner is zo groot dat ze er niet (meer) in slaagt om een ‘normaal’ sexueel leven te lijden. Natuurijk zijn dit geen op zich geen sexuele problemen, maar ze laten vrouwen wel achter met een groot gemis aan intimiteit en tederheid.

Culturele en sociale factors kunnen eveneens een belangrijke rol spelen in de sexuele gezondheid van een vrouw. Een gebrek aan gezondheidszorgen en/of een gebrek aan sexuele opvoeding tijdens de jeugd kunnen tijdens de rest van het leven sporen nalaten. In dat laatste geval kan een gebrek aan kennis over sex de oorzaak vormen van sexuele problemen. Anderzijds kan de vrouw van mening zijn dat ze niet voldoende attractief of sexy is, wat tot frustraties aanleiding kan geven. Ze kan van zichzelf vinden dat ze dat niet in staat is om de familiale en culturele verwachtingen van haar partner waar te maken. Ook dergelijke gedachten kunnen aanleiding geven tot frustraties die op hun beurt weer de oorzaak kunnen vormen van sexuele problemen.

Maar hoe zit het met vrouwen en alcohol, dit gerelateerd aan sex? Vrouwen die veel drinken zijn vaak minder geremd, met als gevolg dat ze vaak als ze dronken zijn nogal wat avontuurtjes of one-night-stands meemaken. Dat kan hun reputatie schaden, in zoverre dat in hun omgeving een slechte naam krijgen. ‘Slet’ of ‘sletje’ kan één van de bijnamen zijn die ze krijgen. Terecht of onterecht? Het antwoord op deze vraag is eigenlijk afhankelijk van wiens normen gehanteerd worden. 

Fysisch gezien kan te veel alcohol drinken echter ook aanleiding geven tot sexuele problemen, in zoverre dat het meer tijd kan kosten alvorens een vrouw tot een orgasme komt. Het kan echter ook zijn dat vrouwen wanneer ze nuchter zijn zich geremd of sexueel minderwaardig voelen, zodat de alcohol gaan drinken om die gevoelens tijdelijk te verbergen. Het spreekt vanzelf dat drinken dit probleem maar tijdelijk oplost en zeker geen definitieve oplossing biedt. Alcohol kan een vicieuze cirkel doen ontstaan van problemen die zowel met drinken als met sex te maken hebben. De combinatie van beiden is dus zeker geen aanrader. De beste sex is nog altijd diegene die nuchter bedreven wordt.
 

Syndicatie