Bestaan er natuurlijke oplossingen voor erectieproblemen?

Bestaan er natuurlijke oplossingen voor erectieproblemen?

Over het gebruik van ginseng, acupunctuur, granaatappelsap enzovoort als natuurlijke oplossingen voor erectieproblemen

Al eeuwen lang zoekt de wetenschap naar oplossingen voor erectieproblemen. Tot Viagra op de markt werd gebracht, werd meestal gebruik gemaakt van natuurlijke hulpmiddelen. Over het gebruik van ginseng, acupunctuur, granaatappelsap enzovoort als natuurlijke oplossingen voor erectieproblemen bestaan er heel wat misverstanden en vooroordelen.

De vraag moet op de eerste plaats worden gesteld of er natuurlijke oplossingen voor erectieproblemen bestaan. Maar misschien is het toch beter om eerst even te definiëren wat onder erectieproblemen wordt verstaan. De medische wetenschap praat dan over een erectie die geen blijvend karakter vertoont of die niet stevig genoeg is voor sex te hebben.

De volgende vraag luidt dan of de natuurlijke oplossingen voor erectieproblemen deze problemen kunnen helpen voorkomen. De vraag stellen is in dat verband makkelijker dan het formeren van een zinvol antwoord. Er zijn aan natuurlijke oplossingen voor erectieproblemen al ganse bibliotheken over vol geschreven zonder dat er een definitief antwoord geformuleerd wordt. Sommige studies suggereren dat er wel degelijk een positief effect is, maar meestal ontbreken de bewijzen om die stelling voldoende hard te maken.

Andrew McCullough, professor klinische urologie aan het New York University Langone Medical Center in New York City, is één van de wetenschappers die zich in de eerste fase heeft bezig gehouden met het onderzoek rond Viagra. McCullough stelt zich wat betreft natuurlijke oplossingen voor erectieproblemen ronduit sceptisch op. De bewijzen die momenteel op tafel liggen zijn ronduit zwak. In zijn visie moet eerst worden gekeken of er geen medische reden voor de erectieproblemen is. Is die er niet, dan kan eventueel worden uitgekeken naar natuurlijke oplossingen voor erectieproblemen.

De praktijk leert volgens McCullough dat natuurlijke oplossingen voor erectieproblemen in veel gevallen niet gaan helpen omdat er wel degelijk een medische reden voorhanden is. Die reden kan uiteenlopend van aard zijn en kan gaan van een nierziekte tot en met diabetes. Bovendien kunnen erectieproblemen ook een gevolg van zijn het gebruik van een bepaalde vorm van medicatie, van operaties of van psychologische problemen.

Het zal duidelijk zijn dat natuurlijke oplossingen voor erectieproblemen geen zin hebben wanneer er bijvoorbeeld sprake is van psychologische problemen. In elk geval moet eerst gekeken worden naar de omstandigheden alvorens er een advies wordt gegeven. Over het gebruik van ginseng, acupunctuur, granaatappelsap enzovoort als natuurlijke oplossingen voor erectieproblemen geeft McCullough het advies dat de werking van de meeste natuurlijke middelen ter voorkoming van het probleem weliswaar niet is bewezen, maar dat ze ook geen kwaad kunnen op voorwaarde van geen overdadig gebruik. Het is echter zo dat deze natuurlijke oplossingen voor erectieproblemen ook al in het verleden bekend werden en dat er uiteindelijk toch nog behoefte was aan zoiets als Viagra.
 

Syndicatie