Condooms meest gebruikt anti-conceptiemiddel bij wie voor het eerst sex heeft

Condooms meest gebruikt anti-conceptiemiddel bij wie voor het eerst sex heeft

De anti-conceptiepil blijft het meest populair voorbehoedsmiddel

De anti-conceptiepil blijft het meest populair voorbehoedsmiddel, zoals blijkt het rapport "Use of Contraception in the United States: 1982-2008," gesponsord door het National Center for Health Statistics. 99% van de Amerikaanse vrouwen blijkt in hun sexleven beroep te hebben gedaan op voorbehoedsmiddelen. Anderzijds blijken condooms het meest gebruikt anti-conceptiemiddel te zijn bij wie voor het eerst sex heeft.

Dat belet echter niet dat in een volgende fase van het sexleven de voorkeur van de vrouwen zich verplaatst naar de pil. De resultaten van het onderzoek hebben betrekking op Amerikaanse vrouwen in de leeftijdscategorie van 15 tot 44 jaar, maar mogen ongetwijfeld geëxtrapoleerd worden naar Europa en de rest van de wereld. De pil was in de Verenigde Staten het meest gebruikte voorbehoedsmiddel in de periode 2006 tot 2008, wat betekent dat er op het concept van de pil als voorbehoedsmiddel nog geen sleet is gekomen.

Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van data verzameld door de National Survey of Family Growth, een Amerikaanse organisatie de informatie verzameld over families, hoe ze groeien, hoe ze uiteenvallen, hun beleid inzake kinderen enzovoort. Binnen die studie werd via een aantal vragen ook gepolst naar de houding van de gezinnen met betrekking tot anti-conceptiemiddelen. Aan vrouwen werd gevraagd waarom ze wel of niet voor anti-conceptiemiddelen kozen.

Voor het onderzoek werd gebruikgemaakt van informatie verstrekt door 7.356 vrouwen in de leeftijd tussen 15 en 44 jaar. Die informatie dateerde uit de periode tussen 1 juli 2006 en 31 december 2008, maar er werd ook gebruikgemaakt van vergelijkbare stalen van vrouwen in 1982, 1995 en 2002. De informatie was uitsluitend afkomstig van heterosexuele vrouwen, met gegevens van holebi's werd geen rekening gehouden.

Meer dan 99% van de Amerikaanse vrouwen die ooit met een man sex hadden, blijkt in hun sexleven beroep te hebben gedaan op voorbehoedsmiddelen. Opvallend was dat ook veel vrouwen kiezen voor steralisatie, maar zeker voor vrouwen onder 30 geldt dat de pil nog steeds de voorkeur krijgt. Boven die leeftijd gaat de voorkeur uit naar steralisatie.

Ongeveer 93% van de vrouwen gebruikte ooit een condoom om sex te hebben met een mannelijke partner, 59% had een partner die de voorkeur gaf aan tijdig terugtrekken. Ongeveer 84% van de vrouwen met een moeder die een universitaire opleiding had gekregen, gebruikte één of andere vorm van anti-conceptie wanneer voor het eerst voor het huwelijk sex te hebben.

Syndicatie