De Neanderthaler is niet uitgestorven: primitieve mensen hadden sex met Neanderthalers

De Neanderthaler is niet uitgestorven: primitieve mensen hadden sex met Neanderthalers

Genetisch materiaal Neanderthaler is zo bewaard gebleven

De Neanderthaler is niet uitgestorven! Primitieve mensen hadden sex met Neanderthalers en het genetisch materiaal van de Neanderthaler is zo bewaard gebleven. Dat blijkt uit een analyse van DNA van mensen die enkele tienduizenden jaren geleden leefden. Als gevolg daarvan is ongeveer 4% van de genen van moderne mensen die buiten Afrika leven gelijklopend met het DNA van de Neanderthaler.

De kaart van het DNA van de Neanderthaler werd recent geanalyseerd en gepubliceerd in het tijdschrift Science. Een internationaal team van onderzoekers gebruikte tandboren om het DNA te onderzoeken van de botten van drie vrouwelijke Neanderthalers. De vrouwen leefden ongeveer 40.000 jaar geleden in Kroatië in een grot. Door het DNA van de Neanderthaler te vergelijken met dat van moderne mensen kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat er intersexueel verkeer tussen beide mensensoorten is geweest. Op die manier wordt er een nieuwe stukje van onze evolutiegeschiedenis ingevuld.

David Reich, professor genetica aan de Harvard Medical School in Boston en één van de deelnemers aan het onderzoek kwam tot op basis van het DNA-onderzoek tot de conclusie dat alle moderne niet-Afrikanen genetisch materiaal van Neanderthaler bevatten, hetgeen doet vermoeden dat er op regelmatige basis sex tussen beide mensensoorten moet zijn geweest.

Svante Paabo, onderzoeker bij het Max Planck Institute for Evolutionary Biology in Leipzig, stelde vast dat 1 tot 4% van Aziaten en Europeanen van de Neanderthaler afkomstig was. Afrikanen hadden anderzijds geen genen die oorspronkelijk van de Neanderthaler afkomstig zijn. Hierdoor kan vermoed worden dat de moderne mensen in de eerste jaren na het uittocht uit Afrika - zo'n 45.000 jaar geleden - Neanderthalers hebben ontmoet en daar sex mee te hebben gehad. Vermoedelijk is dat gebeurd in het Midden-Oosten of in Noord-Afrika bij het verlaten van Afrika. Niet zo heel veel later is de Neanderthaler uitgestorven.

Het door Reich, Paabo en hun team verzamelde genetische materiaal van de Neanderthaler is voor 60% compleet, maar dat is voldoende om een representatief beeld te vormen van de genetische makeup van de Neanderthaler. Die is vermoedelijk ongeveer 30.000 jaar geleden uitgestorven. De eerste fossielen van deze primitieve mensensoort dateren van 400.000 jaar geleden en werden teruggevonden van Europa tot en met Centraal-Azië. Maar helemaal is de Neanderthaler niet uitgestorven, aangezien zijn genetisch materiaal in de moderne mensen is blijven voorleven.

Syndicatie