Empathie is vaak een belangrijkere factor dan seks in een relatie

Empathie is vaak een belangrijkere factor dan seks in een relatie

Vaak zijn het mannen die in een relatie te weinig empathie aan de dag leggen

We leven in een vreemde tijd, waarin tal van zekerheden op losse schroeven zijn komen te staan. Een relatie via een huwelijk was vroeger iets dat voor het leven gold, maar dat is dus niet langer waar. Veel mensen trouwen in de loop van hun leven enkele keren, of gaan toch alleszins meerdere relaties aan. Trouw aan één partner is dus geen voor de hand liggende zaak meer.

Nochtans zijn er weinig mannen of vrouwen die aan een relatie beginnen met in het achterhoofd het idee dat deze beperkt in tijd en ruimte zal worden. Het is wel degelijk de bedoeling om samen oud te worden. Ergens onderweg moet er dus iets mislopen, de vraag blijft echter wat dat ‘iets’ is.

Uiteraard is elke relatie anders, zodat ook de gemaakte fouten niet altijd dezelfde zijn. Verliefdheden zijn iets tijdelijks, het komt er dus op aan om een meer stabiele basis voor een relatie te ontwikkelen. Die basis moet op gezonde fundamenten gestoeld zijn. Empathie is daarbij alvast een minimumvoorwaarden, het is belangrijk dat man en vrouw zich in elkaars leefwereld kunnen thuis voelen.  

Empathie is vaak een belangrijkere factor dan seks in een relatie, iets wat vaak wordt onderschat. De bekende Amerikaanse psycholoog Albert Maslow (nee, niet die van de piramide) omschrijft empathie als de kunst om de gevoelens van de ander te herkennen en te delen.

Vaak zijn het mannen die in een relatie te weinig empathie aan de dag leggen, want volgens Maslow zijn vrouwen beter dan mannen in gevoelszaken. Vrouwen willen dat hun gevoelens begrepen en gewaardeerd worden, iets wat niet altijd even goed tot de man doordringt. Gevolg is dat vrouwen zich onbegrepen gaan voelen, waardoor de relatie op losse schroeven komt te staan. Daarom is het volgens Maslow van het grootste belang dat mannen zo snel mogelijk leren wat empathie is en hoe ze daarmee moeten omgaan.

Syndicatie