Erectiestoornissen (erectile dysfunction of ED) treffen miljoenen mannen

Erectiestoornissen (erectile dysfunction of ED) treffen miljoenen mannen

Erectiestoornissen (erectile dysfunction of ED) kunnen voorbode van hartproblemen vormen

Erectiestoornissen (erectile dysfunction of ED) komen wereldwijd bij miljoenen mannen voor, hoofdzakelijk in de leeftijdscategorie boven 40 jaar. Kort en goed kunnen erectiestoornissen omschreven worden als de onmogelijkheid om gedurende geruime tijd een erectie te hebben of te behouden. Daardoor wordt het normaal sexueel functioneren zoniet onmogelijk, dan toch ernstig bemoeilijkt.

Veel echtparen worden er mee geconfronteerd: op een bepaald moment slaagt de man er niet meer in om een erectie te krijgen of om die zolang te behouden tot er normaal geslachtsverkeer mogelijk is. In eerste instantie is er vrijwel steeds paniek, maar daar is absoluut geen reden voor. In veel gevallen kunnen erectiestoornissen succesvol aangepakt worden. Die aanpak kan op verschillende manieren gebeuren: via medicatie, therapie, het gebruik van stimulerende impulsen (porno enzovoort), het inbrengen van stents enzovoort.  

De oorzaken van erectiestoornissen kunnen divers zijn: het gebruik van bepaalde gebeurtenissen, depressie, stress, hormonale afwijkingen enzovoort. In veel gevallen blijkt het in de praktijk niet altijd mogelijk om de echte oorzaak van erectiestoornissen op te sporen. De Amerikaanse uroloog Ira Sharlip, een specialist ter zake, stelt dat de erectiestoornissen veel vaker voorkomen dan algemeen wordt aangenomen. Veel mannen durven er niet voor uitkomen.

In sommige gevallen kunnen erectiestoornissen wijzen op andere problemen, meer bepaald wat betreft hart- en vaatziekten. Daarom is het des te belangrijker om een dokter te raadplegen zodra zich ernstige erectiestoornissen voordien. Dat is alleszins het geval wanneer die erectiestoornissen blijven aanslepen. Na een periode van drie maanden moet er alleszins een alarmlichtje gaan branden.

Maar erectiestoornissen kunnen ook nog indicaties van andere aandoeningen vormen, bijvorobeeld van diabetes, hoge cholesterol, hoge bloeddruk of zelfs het begin van hartproblemen. Het heeft dus geen enkele zin om erectiestoornissen te verbergen of er in alle talen over te zwijgen. Kom er eerlijk voor uit en raadpleeg een dokter. Die zal u mogelijk het advies geven om de levensstijl te wijzigen, kwestie van erger te voorkomen. Ook in het geval van erectiestoornissen geldt dat voorkomen steeds beter is dan genezen.

Kunnen ADHD medicijnen sterfkansen bij kinderen verhogen?

Studie suggereert mogelijk verband tussen het gebruik van ADHD medicijnen en plotse sterfgevallen als gevolg van hartproblemen bij kinderen

Zijn ADHD medicijnen gevaarlijk of niet? Algemeen wordt aangenomen van niet, maar toch blijft het opletten geblazen. Een studie suggereert een mogelijk verband tussen het gebruik van ADHD medicijnen en plotse sterfgevallen als gevolg van hartproblemen bij kinderen. Verder onderzoek moet echter uitwijzen of dit verband er wel degelijk is, dan wel of de resultaten van het onderzoek eerder op toevalligheden berust.

ADHD medicijnen zouden met name in bepaalde gevallen de risico’s op plotse sterfgevallen door hartproblemen in de hand kunnen werken. De Amerikaanse Food and Drug Administration, die bekend staat om haar kritische aanpak van geneesmiddelen, zag in de studie alleszins onvoldoende aanleiding om het gebruik van ADHD medicijnen te limiteren of te beperken. Ook heeft de FDA geen opmerkingen bij de manier waarop de medicijnen gebruikt worden.

De bezorgdheid dat ADHD medicijnen mogelijk problemen kunnen veroorzaken bij kinderen met niet-vastgestelde hartafwijkingen bestaat al langer. In het verleden werd eveneens al verschillende keren gesuggereerd dat deze medicijnen de risico’s op een plotse dood ingevolge falen van het hart kunnen verhogen. Uit de nieuwe studie zou blijken dat ADHD medicijnen inderdaad voor dergelijke problemen kunnen zorgen, zij het dat de risico’s op sterfgevallen relatief beperkt blijven.

De onderzoekers verzamelden de gegevens van 564 kinderen en tieners die onverwacht als gevolg van onbekende oorzaken aan hartproblemen stierven en van nog eens 564 kinderen en tieners die in een auto-ongeval stierven. Veel van de onverwachte doden werden later geïnterpreteerd als zijnde veroorzaakt door hartritmestoornissen of -afwijkingen.

De conclusie luidde dat kinderen die stimulerende geneesmiddelen zoals ADHD medicijnen gebruiken zes tot zeven meer kans hebben op een plotse dood dan kinderen die in auto-accidenten stierven. Tien kinderen die vanwege onbekende oorzaken stierven gebruikten ADHD medicijnen. Dat is 2% van het totaal, tegenover maar 0,40% van de kinderen die stierven in auto-ongevallen.

Die percentages zijn te gering om te kunnen stellen dat ADHD medicijnen een plotse dood ingevolge hartproblemen kunnen veroorzaken. Wel toont het de noodzaak om kinderen goed te onderzoeken – zeker wat het hart betreft – alvorens ADHD medicijnen voor te schrijven. De resultaten van het onderzoek verschenen in The American Journal of Psychiatry.

Het was zeker niet de bedoeling van de onderzoekers om paniek te zaaien bij de ouders van kinderen die ADHD medicijnen gebruiken. Het is alleen een kwestie van waakzaam te blijven, zo luidt de conclusie van het onderzoek. De researchers beklemtonen dat het wat de omvang er van betreft om een eerder beperkte studie ging, waar dus niet te veel gevolgtrekkingen met betrekking tot het gebruik van ADHD medicijnen mogen getrokken worden.

De American Heart Association heeft overigens al aangeraden om alle kinderen die ADHD medicijnen nemen te laten onderzoeken op hartproblemen. Aanbevolen wordt om een electrocardiogram (ECG) screening te doen alvorens ADHD medicijnen voor de eerste keer voorgeschreven worden.

Syndicatie