Geen plaats voor overmacht bij seks en relaties

Geen plaats voor overmacht bij seks en relaties

Wie mag aan de touwtjes trekken in een relatie? Het vinden van een goed evenwicht is allesbehalve voor de hand liggend

Vroeger was alles makkelijker, horen we wel eens zeggen. Dat gold bijvoorbeeld voor relaties en – bij uitbreiding – voor seks. Onder het ancien regime was de man heer en meester in een huwelijk. In officiële documenten werd de man steeds vermeld als echtgenoot én momber (zeg maar: verantwoordelijke) van zijn vrouw. De vrouw had met andere woorden noch in het huwelijk noch in bed veel in de pap te brokken.

Inmiddels zijn de machtsverhoudingen duidelijk veranderd, hoofdzakelijk dankzij de emancipatie van de vrouw in de moderne tijden. De vrouw van vandaag slikt het niet meer dat ze naar de pijpen van de man moet dansen. Sommige mannen hebben moeite om zich daar bij neer te leggen, maar we vrezen dat ze zich op dat vlak weinig of geen illusies hoeven te maken. De tijd omkeren, is helaas onmogelijk.

Dat maakt wel dat de machtsverhoudingen binnen een relatie een heikel punt zijn geworden. Uiteindelijk komt het er op aan om een evenwicht te vinden waar beide partners zich in kunnen vinden. Wanneer dat niet lukt, is een echtscheiding of een uiteenspatten van de relatie welhaast onvermijdelijk.

Gloria Vanderhorst, een bekende Amerikaanse relatiespecialiste, is van mening dat er geen plaats is voor overmacht bij seks en relaties, een boodschap die veel mannen nog altijd niet goed hebben begrepen. Zij zijn en blijven van mening dat het de natuurlijke roeping van de man is om in de relatie aan de touwtjes te trekken. Dat is volgens Vanderhorst echter zeker niet (meer) het geval.

Wie mag dan wel aan de touwtjes trekken in een relatie? Het vinden van een goed evenwicht is allesbehalve voor de hand liggend, streven naar dominantie mag echter nooit een wezenlijk onderdeel van een relatie zijn. Een relatie moet volgens Vanderhorst uitgaan van gelijkwaardigheid van beide partners, niet meer of niet minder.

Syndicatie