Hebben creatieve mensen meer sexuele partners?

Hebben creatieve mensen meer sexuele partners?

Studie wijst uit dat mensen met een creatief beroep meer dan dubbel zo veel partners hebben als mensen met een ‘gewoon’ beroep

Is een kunstenaar sexueel aantrekkelijker dan een leraar? Op basis van een onderzoek uitgevoerd in Nieuw-Zeeland zou men geneigd zijn om ‘ja’ te antwoorden op deze vraag. De studie wees namelijk uit dat mensen met een creatief beroep meer dan dubbel zo veel partners hebben als mensen met een ‘gewoon’ beroep. Aan de studie werd deelgenomen door 425 mannen en vrouwen.

Gemiddeld bleek iemand met een creatief beroep zeven sexuele partners te hebben, terwijl iemand met een niet-creatief beroep zich tevreden moest stellen met maar drie partners. Het onderzoek werd uitgevoerd in Nieuw-Zeeland en het is dus niet zeker of de uitslagen er van buiten dat land geëxtrapoleerd mogen worden. Een van de auteurs van de studie had een mogelijke uitleg voor het fenomeen. Creatieve mensen worden vaak ook op sexueel vlak als attractief ervaren, met als gevolg dat ze heel veel aandacht van het andere geslacht krijgen.

Bovendien zijn er nog andere factoren te bedenken die in het voordeel van de creatievelingen spelen. Vaak lijden zij wat wel eens het leven van een Bohémien wordt genoemd. Zo’n manier van leven trekt niet alleen de aandacht, maar blijkt bovendien ook nog eens in de smaak te vallen van het andere geslacht. Maar door die manier van leven komen ze ook nog eens regelmatig in aanraking met potentiële sexpartners. Wanneer die Bohémien dan ook nog eens een goed verhaal te vertellen heeft, komt het regelmatig tot sex.

Het vreemde aan de zaak is dat bijvoorbeeld een leraar die een Bohémien-bestaan leidt door zijn omgeving met een scheef oog zal worden bekeken. Van een kunstenaar wordt een Bohémienachtig bestaan dan weer als de logica zelf beschouwd. Een kunstenaar die zich niet als een soort Van Gogh gedraagt, wordt door zijn omgeving als niet volwaardig beschouwd. Van creatieve mensen wordt dan ook verwacht dat zij regelmatig van sexpartner wisselen, het ‘hoort’ nu eenmaal bij het beroep. Zelfs hun partners – ook zijn ze al jarenlang samen – zullen dit gedrag makkelijker tolereren. Het is nu eenmaal een kunstenaar en eigenlijk wisten ze al voor de start van de relatie wat hun te wachten stond.

De uitslag van het onderzoek kadert bijna perfect in de theorie die de evolutionist Geoffrey Miller ontwikkelde in zijn boek "The Mating Mind" (2001). Miller stelt daarin dat het artistieke geëvolueerd kan zijn uit een andere manier van beleven van sex. Hij gelooft bovendien dat mannelijke kunstenaars waarschijnlijk meer sexpartners zullen hebben vrouwen met een artistieke inslag. Dit laatste blijkt echter niet uit de Nieuw-Zeelandse studie, die geen verschil tussen mannen en vrouwen kon ontdekken. Wat wel duidelijk blijkt, is dat er in het geval van sexualiteit meer factoren een rol spelen dan we vroeger aannamen. Anderzijds doen er ook nog veel misverstanden de ronde, misverstanden die dringend dienen opgelost te worden.

Syndicatie