Het begrijpen van sexuele problemen bij vrouwen, het stellen van de diagnose

Het begrijpen van sexuele problemen bij vrouwen, het stellen van de diagnose

Hoe weet ik met zekerheid dat ik een sexueel probleem heb?

Bij hulpverleners komen vaak vrouwen aankloppen met allerlei vage klachten, waarvan later blijkt dat deze klachten neerkomen op sexuele problemen. Het begrijpen van sexuele problemen bij vrouwen, de diagnose en de behandeling er van zijn dan ook geen voor de hand liggende zaken. Op de eerste plaats moet de vrouw in kwestie er zich van bewust zijn dat ze een sexueel probleem heeft.

Van de hulpverlener wordt anderzijds verwacht dat hij een luisterend oor te luisteren legt en dat hij het verhaal dat de vrouw te vertellen heeft op de juiste manier interpreteert. Daarbij moet uiteraard ook rekening worden gehouden met de gebruikte medicatie. De hulpverlener zal moeten onderkennen welke problemen van recente aard zijn en welke niet. Ook de invloed van de sexuele problemen op het dagelijks leven moet geëvalueerd worden. Belangrijk is tevens dat de patiënte uitlegt wat ze zelf weet over de werking van haar lichaam en haar sexualiteit.

De medische wereld wordt vaak met de vaststelling dat (vooral) vrouwen (te) weinig weten over hun lichaam en over hun sexualiteit. Daardoor weten ze vaak zelf niet wat er aan de hand is wanneer er sexuele problemen opduiken. Die hebben in veel gevallen neveneffecten, waarbij regelmatig oorzaak en gevolg verwisseld worden. Wanneer deze spiraal niet wordt doorbroken, zullen de vrouwen in kwestie hun levenlang met dezelfde sexuele problemen geconfronteerd worden. Niet alleen zijzelf ondervinden daar de hinder van, maar uiteindelijk ook hun partners.

Therapeuten kunnen vrouwelijke patiënten helpen bij het oplossen van hun sexuele problemen door hen te doen praten. Hen aanmoedigen om te praten over hun relatie met hun partner, over hun sexuele geschiedenis, over opgelopen trauma’s, over stressvolle situaties enzovoort, kan een heilzaam effect hebben. In eerste instantie zullen de vrouwen in kwestie zich beter in hun vel voelen, maar in een volgende fase kunnen ook de sexuele problemen aangepakt worden. Die zitten vaak verstopt onder een dun laagje vernis dat door een ervaren therapeut moeiteloos zal doorbroken worden.

Uiteraard betreft het hier de meest intieme delen van iemands privé-leven, zodat er zeer zorgvuldig met de verkregen informatie moet worden omgesprongen. Absolute geheimhouding is een must. Anderzijds is het onmogelijk om een oplossing te vinden voor de sexuele problemen van de patiënte zonder dat deze open en bloot ter sprake worden gebracht.

Praten alleen volstaat echter niet, uiteraard is ook een fysisch onderzoek vereist. Het kan immers best zijn dat aan de basis van de sexuele problemen geen psychische, maar een fysieke reden ligt. Van een diepgaand onderzoek zullen dan ook bloedtests, onderzoek van het bekken enzovoort deel uitmaken. Mogelijk wordt vaginisme of schedekramp vastgesteld, een ziekte die bij heel wat vrouwen voorkomt. Verschiet niet wanneer de therapeut u vraagt om bij middel van een spiegel uw eigen organen voor te stellen. Hij zal op die manier uw kennis van uw eigen lichaan en sexualiteit willen testen. Mits voldoende meewerking bestaat er een gerede kans dat er een oplossing voor uw sexuele problemen wordt gevonden.

Syndicatie