Is het normaal dat de omvang van mijn penis verandert met het ouder worden?

Is het normaal dat de omvang van mijn penis verandert met het ouder worden?

Een bierbuikje zal de penis sowieso al relatief gezien kleiner doen worden

Het is algemeen bekend dat met het ouder worden allerlei kwaaltjes opduiken, het ene al schadelijker dan het andere. Vaak wordt gezegd dat er aan iemand van 50 jaar of ouder wel altijd iets mis is. Ook het sexleven zal met het ouder worden veranderen. Enerzijds worden mannen (én vrouwen) alsmaar meer ervaren, anderzijds zal het sexleven zeker niet makkelijke worden bij het ouder worden.

Is het normaal dat de omvang van mijn penis verandert met het ouder worden? Het antwoord op deze vraag moet ‘ja’ luiden en dat om verschillende redenen. Op de eerste plaats ‘kweken’ mannen van zekere ouderdom steeds een buikje. Een bierbuikje zal de penis sowieso al relatief gezien kleiner doen worden. Ira Sharlip, professor urologie aan de University of California, is van mening dat dit een extra reden kan zijn om een buikje weg te werken.

Maar Sharlip wijst er dat ook de penis met het ouder worden ook in absolute omvang daalt. Het betreft een krimp in zowel dikte als lengte die weliswaar niet dramatisch is maar toch goed met het blote oog kan worden vastgesteld. De lengte van de penis kan met zo’n 10% zijn gekrompen bij een man in zijn 60- of 70-tiger jaren, ten opzichte van dezelfde penis toen de man nog maar 30 was.

Syndicatie