Hoe verbeter ik mijn sexleven tijdens de menopauze?

Hoe verbeter ik mijn sexleven tijdens de menopauze?

Wat kan ik doen tegen droge vagina (droge schede) bij de menopauze?

Tijdens de menopauze kan het sexleven op een lager pitje gaan branden. Dat heeft te maken met wijzigingen in de hormonenspiegel, die er toe leiden dat vrouwen tijdens en na de menopauze minder zin in sex hebben. Hoe verbeter ik mijn sexleven tijdens de menopauze?, is dan ook een veelgestelde vraag. De vraag stellen is makkelijker dan het antwoord geven.

Voorlopig zijn er nog geneesmiddelen beschikbaar die het sexleven van vrouwen tijdens de menopauze kunnen helpen verbeteren. De toedoening van hormonen (oestrogeen) wordt vaak gesuggerdeerd, maar de meningen over de doeltreffendheid van deze therapie zijn allesbehalve eensluidend. In ieder geval kan oestrogeen echter een oplossing bieden voor het probleem van een droge vagina (droge schede), door toedoening van hormonen kan sex tijdens de menopauze voor vrouwen minder pijnlijk worden.

Een oplossing voor het probleem van een verminderde sexdrift bij vrouwen in de de menopauze is er echter nog niet. De wetenschap bestudeert momenteel of het toedienen van een mix van oestrogeen met mannelijke hormonen een oplossing zou kunnen bieden. Er zijn alvast aanwijzingen dat dit wel eens het geval zou kunnen zijn, maar het is nog te vroeg om al definitieve antwoorden te geven.   

In elk geval wordt het warm aanbevolen om sexuele problemen die met de menopauze verband houden met de dokter te bespreken, eventueel in aanwezigheid van de partner. De dokter zal u waarschijnlijk doorsturen naar een specialist ter zake, iemand die alles weet over sex en de menopauze. Anderzijds kan het ook interessant zijn om over sexuele problemen in de menopauze te praten in een zelfhulpgroep.

De ervaring leert dat lid worden van zo'n zelfhulpgroep bijzonder succesvol kan zijn voor het oplossen sexuele problemen in de menopauze. Dat geldt zowel voor de korte als voor de lange termijn. Praten over de menopauze en alles wat daarmee samenhangt met lotgenoten (als we dat woord mogen gebruiken) kan namelijk een heilzaam effect hebben. Verwerp dus niet te snel de mogelijkheid om te praten over sex in de menopauze, praten kan in dit geval wel degelijk een hulpmiddel zijn.

Praten over sex in de menopauze veronderstelt ook automatisch dat er moet worden gepraat over een droge vagina (droge schede). Het niet (meer) vochtig worden van de vagina is een veel voorkomend fenomeen bij de menopauze. Voor de droge vagina (droge schede) is een aparte oplossing noodzakelijk, bijvoorbeeld in de vorm van glijmiddelen als Astroglide en K-Y Jelly. Toch is het opletten van welk glijmiddel gebruik wordt gemaakt, sommige glijmiddelen stimuleren de groei van bacteriën in de vagina. Dat geldt des te meer voor vrouwen in de menopauze wiens immuunsysteem door chemotherapie verzwakt is. 

Syndicatie