Hoe wordt diagnose van sexuele problemen bij vrouwen gesteld?

Hoe wordt diagnose van sexuele problemen bij vrouwen gesteld?

Sexuele problemen zijn veel algemener dan verondersteld, zowel bij mannen als bij vrouwen

Wat moeten we eigenlijk onder sexuele problemen verstaan? Een sexueel probleem komt meestal neer op sexueel niet voldoende functioneren, wat wil zeggen dat er ergens in een fase van het sexueel verkeer is iets wat fout loopt. Daardoor wordt het individu of het koppel geremd in hun sexueel plezier: het geslachtsverkeer zal niet geven wat ervan werd verwacht.

In het hebben van sex worden vier fasen herkend: de opwinding, het plateau, het orgasme en de ontspanning. Ergens in één van deze vier fasen loopt er iets mis, zodat er sexuele problemen ontstaan. Die problemen zijn veel algemener dan wordt verondersteld, zowel bij mannen als bij vrouwen. 43% van de vrouwen en 31% van de mannen hebben in een of andere vorm last van sexuele problemen. Het ondervinden van deze problemen is één, het willen praten over de problemen is echter iets heel anders. Nochtans is het noodzakelijk om er over te praten, eerst met elkaar en daarna (indien zulks nodig blijkt) met de buitenwereld. Gelukkig zijn in de meeste gevallen sexuele problemen behandelbaar, zodat er over praten in ieder geval helpt. Het spreekwoord ‘spreken is zilver, zwijgen is goud’ heeft bij sexuele problemen geen zeggingskracht.

Bij sexuele problemen wordt ook geen onderscheid gemaakt wat leeftijd betreft, ze kunnen op alle leeftijden opduiken. Toch hoeft het geen betoog dat oudere mensen vaker dan jongere sexuele problemen gaan ondervinden. Daar is een logische verklaring voor: hoe ouder iemand wordt, hoe meer de gezondheid achteruit gaat. Die achteruitgang is algemeen en spaart geen enkel deel van het lichaam. Ook de sexuele organen krijgen te lijden onder het verouderingsproces, met het opduiken van sexuele problemen tot gevolg.

Hoe wordt de diagnose gesteld van sexuele problemen bij vrouwen? Dat is niet altijd even makkelijk, gezien de complexiteit van de vrouwelijke sexualiteit en de veelheid aan problemen die kunnen opduiken. Bovendien kunnen sommige symptomen weliswaar het vermoeden van sexuele problemen doen rijzen, maar kunnen er ook andere factoren een rol spelen. Sommige sexuele problemen zijn echter van die aard dat ze makkelijk herkenbaar zijn.

Het besef dat er iets mis is, is al een eerste stap in de richting van het genezingsproces. Aarzel niet te lang en raadpleeg een dokter. Die zal op basis van een aantal symptomen zijn diagnose stellen en eventueel een oplossing voor uw sexuele problemen voorstellen. De dokter zal allereerst de conditie van uw bekken onderzoeken, met een noodzakelijke evaluatie van de voortplantingsorganen. Een checkup voor kanker hoort er uiteraard ook bij, terwijl de patiënte ook zal worden getest op eventuele andere ziekten.

Op basis van een vragenlijst zal de dokter in een tweede fase uw houding met betrekking tot sex evalueren, evenals een aantal factoren die een rol kunnen spelen (angst, sexuele trauma’s uit het verleden, misbruik, relatieproblemen, alcohol of druggebruik enzovoort. Op basis van dit onderzoek zal de dokter uiteindelijk in staat zijn om een diagnose te stellen met betrekking tot uw sexuele problemen. De volgende stap is dan uiteraard de behandeling.

Syndicatie