Kan verlenging van de penis genot van sex verhogen?

Kan verlenging van de penis genot van sex verhogen?

Meer tijd besteden aan genitaliën kan plezier van sex verhogen

De advertenties liegen er niet om: elke man krijgt het advies om zijn penis te verlengen, kwestie van op die manier maximaal sexueel genot te ondervinden. Maar wat is het waarheidsgehalte van dit soort advertenties? Is het werkelijk zo dat een langere penis inderdaad hand en gaat met verhoogd sexueel plezier? De werkelijkheid blijkt er toch iets anders uit te zien.

Sommige advertenties maken het wel heel bont. Zo is er eentje dat stelt dat een verlengde penis absolute macht en dominantie in bed garandeert, met een duidelijke verbetering van de sexuele prestaties. Sex wordt zo als een machtsspelletje voorgesteld, iets wat het natuurlijk niet is.

Seth Prosterman, sexoloog en relatietherapeut in San Francisco, heeft zo zijn bedenkingen bij alle advertenties rond penisverlengingen en alles wat daarmee samenhoort. Ze zijn op de eerste plaats bedoeld om de adverteerders geld te laten verdienen, het eventuele voordeel van de klant komt slechts op de tweede plaats. Mannen blijven om één of andere reden echter zoeken naar een mammoetachtig geslachtsorgaan, diep in hun binnenste beseffend dat ze dit toch nooit gaan vinden.

Mannen blijken echter graag in sprookjes te geloven. Prosterman krijgt in zijn praktijk ook regelmatig vragen naar pompjes om de erectietijd te verlengen en naar soortgelijke producten. Blijkbaar doen er in de mannenwereld omtrent sex heel wat verhaaltjes de ronde. Hij gelooft echter niet in al die hulpmiddelen die zogezegd het sexueel genot gaan verhogen.

Belangrijker zijn volgens deze sexuoloog andere zaken. Meer tijd besteden aan de genitaliën kan het plezier van sex verhogen. Hij vindt het verbazingwekkend hoe weinig in deze tijd nog altijd is geweten van de werking van de geslachtsorganen en dit zowel bij mannen als bij vrouwen. Op dat vlak moet volgens Prosterman nog steeds heel wat pionierswerk verricht worden.

Moet we nu al dan niet ingaan op voorstellen voor een verlenging van de penis? Prosterman geeft op deze vraag geen eensluidend antwoord. Ieder moet voor zichzelf uitmaken of hij al dan niet zijn penis zal laten verlengen. In één adem waarschuwt hij echter dat van dergelijke ingreep geen wonderen moeten worden verwacht.

Syndicatie