Kunnen sexuele problemen bij vrouwen succesvol behandeld worden?

Kunnen sexuele problemen bij vrouwen succesvol behandeld worden?

Succes behandeling sexuele problemen bij vrouwen is afhankelijk van de aard van het probleem

De ideale manier om sexuele problemen bij vrouwen te behandelen, is een aanpak in teamverband. Hierbij zal de vrouw samenwerken, dokters en therapeuten. De vraag luidt echter of sexuele problemen bij vrouwen behandeld kunnen worden? Het antwoord op deze vraag is enigszins diffuus. Het succes van de behandeling van sexuele problemen bij vrouwen is afhankelijk van de aard van het probleem. Sommige problemen kunnen dus door het werken in teamverband opgelost worden, anderen echter niet.

In ieder geval kunnen in de meeste gevallen sexuele problemen bij vrouwen ‘gecorrigeerd’ worden door de onderliggende fysische of psychische problemen te behandelen. Vaak is enig speurwerk nodig alvorens het onderliggend probleem gedecteerd kan worden. Zelfs een ervaren therapeut zal soms heel wat tijdig nodig hebben om dit probleem aan de oppervlakte te brengen.

Op de eerste plaats is voorlichting belangrijk, vaak blijkt dat de kennis over sexuele problemen bij vrouwen minimaal is. Uitleg over de menselijke anatomie (met uiteraard heel wat aandacht voor de genitaliën), de functie van sex en de normale veranderingen die gepaard gaan met het ouder worden, kunnen al een eerste aanzet tot een oplossing geven. Ze kunnen namelijk leiden tot een beter begrip over sexuele problemen bij vrouwen en zo de vrouwen helpen om hun angsten te overwinnen.

Een tweede vorm van aanpak is het stimuleren van de sexuele opwinding. Dit kan  op verschillende manieren gebeuren, onder andere via het gebruik van erotische materiaal (audiovisueel of tijdschriften). Leren masturberen kan ook een begin van een oplossing bieden, evenals veranderingen in de sexuele routine.

Dan is er de fysieke stimulering van de sexuele driften door het aanmoedigen van bepaalde technieken. Dat kan bijvoorbeeld een sexuele massage zijn, die kan gebruikt worden om het contact en de communicatie tussen beide partners te versterken. Belangrijk is echter het vermijden van pijn bij de penetratie. Daarom wordt experimenteren met bevochtingsmiddelen (voor de vagina) sterk aanbevolen.

Het al dan niet succes hebben van de therapie bij de bestrijding van sexuele problemen bij vrouwen is uiteindelijk afhankelijk van de oorzaak van de problemen. Sommige van die problemen zijn oplosbaar, anderen niet. De rol van de hormonen mag hierbij niet onderschat worden.

Hormonen spelen namelijk een belangrijke rol bij het sexueel functioneren van vrouwen en kunnen daarom een grote invloed hebben op het ontstaan van sexuele problemen bij vrouwen. Het ouder worden en (vooral) de menopauze hebben tot gevolg dat veel vrouwen hun sexuele gevoelens zien veranderen. De opwinding wordt minder groot en ook het opwekken van vaginavocht zal minder vlot verlopen. Overigens stelt zich bij de man hetzelfde probleem, wiens sexuele opwinding en de kwaliteit van zijn orgasme gevoelig gaan afnemen. De wetenschap onderzoekt nog steeds het effect van het toedienen van hormonen en andere medicatie, inclusief geneesmiddelen zoals Viagra, bij de bestrijding van sexuele problemen bij vrouwen.

 

Syndicatie