Mannen denken heus wel aan andere dingen dan aan sex

Mannen denken heus wel aan andere dingen dan aan sex

Sommige vrouwen denken dat hun man alleen maar aan sex denkt

Mannen en vrouwen steken qua psychologie anders in mekaar, daar is iedereen het over eens. Mannen kopen bijvoorbeeld iets omdat ze dat nodig hebben. Bij vrouwen ligt dat anders: ze gaan shoppen en kopen iets omdat dat toevallig op dat moment op die plaats aanwezig is. Vaak kunnen vrouwen ook iets kopen waarvan ze zich achteraf afvragen waarom ze het gekocht hebben.

Ook op het vlak van sex en relaties zijn er verschillen tussen man en vrouw. De Duitse filosoof Arthur Schopenhauer schreef in de 19de eeuw een essay onder de veelzeggende titel ‘Er is geen enkele vrouw die deugt’. Schopenhauer – niet toevallig de filosoof van het pessimisme – rekende daarmee ongenadig af met het eeuwig vrouwelijke. De vrouw bloeide volgens Schopenhauer open als een bloem, om vanaf haar prille volwassenheid enkele jaren de tijd te hebben om een man te strikken en die voor de rest van haar leven aan zich te binden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat die man voor de vrouw en voor haar kinderen gaat zorgen.

De Duitse filosoof Friedrich Nietszche – die een generatie na zijn landgenoot leefde – ging zelfs nog verder en stelde dat de vrouw uiteindelijk geen echtgenoot zoekt maar een vader voor kinderen. Van Nietszche is de beroemde uitspraak ‘wie naar de vrouwen gaat, mag het zweepje niet vergeten’. Overigens was Nietszche niet in dezelfde mate een vrouwenhater als Arthur Schopenhauer. Die ging soms erg ver in zijn afkering van het vrouwelijk geslacht.

Op basis van wat beide Duitse filosofen vertellen, zouden we dus kunnen verwachten dat vrouwen uiteindelijk sterker dan mannen op sex gericht zijn. Misschien is dat ook wel zo, maar alleen weten die vrouwen dat drommes goed te verbergen. Zo goed zelfs dat de rollen omgekeerd werden en dat de man steevast wordt gedoodverfd als het sexueel dier in de relatie. De realiteit zal wel enigszins anders luiden, waarschijnlijk zijn man en vrouw in dezelfde mate op sex belust of niet belust.

In ieder geval leeft nu bij heel wat vrouwen het misverstand dat haar man alleen met sex bezig is, precies allesof voetbal en bier drinken geen andere favoriete bezigheden van de man kunnen zijn. Zijn mannen altijd te vinden voor sex? Sommige vertegenwoordigers van het sterke geslacht zullen waarschijnlijk ‘ja’ op deze vraag antwoorden, maar dat antwoord zal niet volledig met de waarheid stroken.

De man van tegenwoordig wordt met zoveel andere zaken belaagd dat hij een voortdurende obsessie met sex kan missen als kiespijn. Familie, baan, het betalen van rekening slorpen zoveel van zijn tijd op dat hij in het beste geval misschien nog even tijd voor een slippertje gaat kunnen maken. Het cliché van de man die alleen op sex uit is, is en blijft een levensgroot cliché.

Syndicatie