Mannen met erectiestoornissen hebben minder vaak sex

Mannen met erectiestoornissen hebben minder vaak sex

Het onregelmatig hebben van sex kan erectiestoornissen veroorzaken

Er zijn verschillende oorzaken van erectiestoornissen, maar vaak wordt over het hoofd gezien dat ‘onvoorzichtige' sex aanleiding kan geven tot problemen. Een voorbeeld daarvan is het maken van onverwachte bewegingen door de vrouw, waardoor de penis kan worden gekwetst. Zaak is om dit soort bewegingen onmiddellijk te stoppen, kwestie van erectiestoornissen te voorkomen.

Ook wanneer de vrouw van boven ligt, onverwacht naar beneden komt en de penis zodoende niet in de vagina raakt, kan de schade hoog oplopen. Geen enkele penis is in feite tegen dergelijke druk bestand. Maar ook stress kan leiden tot erectiestoornissen. Psychologische stress verhoogt de adrenaline-niveaus, waardoor de bloedvaten gaan samentrekken. Dat is natuurlijk niet goed voor het krijgen van een erectie. Ontspanningsoefingen kunnen in dat verband een oplossing bieden, zo wordt de stress weggenomen en verdwijnen de erectiestoornissen.

Mannen met erectiestoornissen hebben minder vaak sex, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het onregelmatig hebben van sex kan anderzijds erectiestoornissen veroorzaken. Met name het gedurende langere tijd niet hebben van sex kan aan de basis liggen van erectiestoornissen. Of met andere woorden: het regelmatig hebben van sex of regelmatig masturberen kan erectiestoornissen voorkomen.

Europese onderzoekers deden in 2008 een groot onderzoek rond dit onderwerp, het enige dat tot dusver werd uitgevoerd. Daaruit bleek duidelijk dat het niet frequent hebben van sex tot erectiestoornissen kan leiden. Het onderzoek, waarvan de resultaten zijn verschenen in het American Journal of Medicine, wordt echter niet door alle wetenschappers zo maar klakkeloos aanvaard. Heel wat urologen blijven sceptisch en zien niet dadelijk een verband tussen erectiestoornissen en het niet frequent hebben van sex.

Bij het onderzoek werden 989 mannen, 50-, 60- en 70-plussers, gedurende vijf jaar gevolgd. De researchers meenden te mogen concluderen dat mannen die minder dan éénmaal per week sex hadden tweemaal meer kans op erectiestoornissen hadden dan mannen die meer sex hadden. Algemeen kon uit de resultaten van het onderzoek worden afgeleid dat hoe meer sex iemand had, hoe minder kans op erectiestoornissen.

Juha Koskimaki, uroloog aan de Tampere University Hospital in Tampere, Finland, en één van de auteurs van het onderzoek, stelt dat veelvuldige sexuele contacten de potentie in dezelfde mate onderhouden als lichaamsbeweging de algemene lichamelijke conditie. Koskimak stelde dat met betrekking tot masturbatie geen definitieve conclusies konden worden getrokken. Hij meende echter wel dat regelmatig masturberen erectiestoornissen kon helpen voorkomen.

Syndicatie