Medische gevaren van buitenechtelijke sex mogen niet onderschat worden

Medische gevaren van buitenechtelijke sex mogen niet onderschat worden

Vooral mannen die vreemd gaan, lopen een groter risico op hartproblemen

Sex is een activiteit die nogal wat inspanningen vergt, daar zal iedereen het over eens zijn. Het leveren van grote inspanningen vergt heel wat van ons lichaam en ook het hart krijgt extra een belasting. Daar komt nog eens de sexuele opwinding bovenop, die het hart nog eens sneller zal doen slaan. Is sex een gevaarlijke gebeurtenis? Het hangt er maar van af hoe je het bekijkt.

In gewone omstandigheden lopen mannen (de risico’s gelden slechts in mindere mate voor vrouwen) slechts een gering risico op een hartaanval of een hartstilstand. Medisch onderzoek heeft aangetoond dat de inspanningen geleverd tijdens een potje sex overeenstemmen met een joggingsbeurt, met het beklimmen van een aantal trappen of met het beklimmen van een helling met de fiets.

In normale omstandigheden mag het hebben van sex voor een gezonde man (voor een vrouw geldt uiteraard hetzelfde) geen enkel probleem opleveren. Af en toe duiken er wel verhalen op van mannen die tijdens de geslachtsgemeenschap het tijdelijke met het eeuwige verwisselen, maar dat zijn ongetwijfeld de uitzonderingen die de regel bevestigen.

Recent onderzoek in de Verenigde Staten heeft echter een merkwaardige vaststelling opgeleverd: de medische gevaren van buitenechtelijke sex mogen niet onderschat worden. Een man die vreemd gaat, loopt met andere woorden een groter risico op hartproblemen dan wanneer hij de liefde met zijn eigen vrouw in zijn eigen bed bedreef.  

Vooral mannen die vreemd gaan, lopen dus een groter risico op hartproblemen. Dat is des te meer het geval wanneer aan de geslachtsgemeenschap een etentje is voorafgegaan dat uitbundig met alcohol werd besproeid. Dat de risico’s groter worden buien het echtelijk bed, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat vreemd gaan altijd extra spanning met zich meebrengt.

Syndicatie