Meer dan driekwart van de vrouwen krijgt orgasme van orale sex

Meer dan driekwart van de vrouwen krijgt orgasme van orale sex

Maar ongeveer een kwart krijgt orgasme tijdens penetratie

Heel wat websites maken reclame voor het verlengen de penis. Deze ingreep wordt sterk aanbevolen omdat hij zou bijdragen tot het verhogen van het sexueel genot. Seth Prosterman, sexoloog en relatietherapeut in San Francisco, heeft daar zo zijn bedenkingen bij. Hetzelfde geldt voor het aanbod van alle mogelijke pillen die zouden bijdragen tot een verhoging van het sexueel genot.

Hij verwijst naar een studie van Ira Sharlip, professor urologie aan de University of California at San Francisco en president van de International Society for Sexual Medicine, waarin deze stelt dat mannelijkheid nog steeds te vaak wordt gelijkgesteld met een zo lang mogelijke penis. Prosterman valt Sharlip bij wanneer deze stelt dat er geen enkel verband bestaat tussen beiden. Toch willen van zijn patiënten kost wat kost hun penis laten verlengen.

Seth Prosterman noemt het een mythe dat een langere penis ook daadwerkelijk een betere werking van dit orgaan garandeert. Bovendien moet er ook rekening worden gehouden met wat de vrouwen over deze problematiek denken. Hij is al 25 jaar werkzaam als therapeut en geeft toe dat een aantal vrouwen uit zijn praktijk inderdaad bij voorkeur een grote penis hebben. Anderzijds is het ook zo dat voor de overgrote meerderheid van zijn vrouwelijke patiënten de lengte van het mannelijk geslachtsorgaan van ondergeschikte aard is.

Bekijken we even de vrouwelijke kant van de zaak. Cory Silverberg, een collega van Prosterman en medeoprichtster van sexwinkel Come As You Are, weerlegt het idee het belangrijkste onderdeel van het mannenlichaam is. Dit misverstand is volgens Silverberg de rechtstreekse oorzaak van heel wat sexuele problemen.

Veel mannen identificeren zichzelf volledig met hun penis, zonder een volwaardig uitgegroeid geslachtsorgaan voelen ze zich maar half man. Nochtans is het niet de penis die bij geslachtsverkeer de belangrijkste rol speelt. Het is zelfs een mythe dat de penis voor vrouwen de belangrijkste bron voor sexueel genot is.

Ian Kerner, adviseur sex en relaties in New York City en auteur van het boek She Comes First, onderzocht op welke manier vrouwen een orgasme komen. Hij kwam tot de ontdekking dat meer dan driekwart van de vrouwen een orgasme kreeg van orale sex, meer bepaald dus door het stimuleren van de clitoris. Maar ongeveer een kwart van de vrouwen krijgt een orgasme tijdens de penetratie, zo bleek.

Syndicatie