Meer gegevens over de nieuwe spray die sex verlengt door de penis te verdoven

PDS502 maakt de penis niet helemaal gevoelloos

Er zijn meer gegevens bekend over de nieuwe spray die de sexuele belevenis verlengt door de penis te verdoven. Het volstaat om de spray - voorlopig PDS502 genaamd - vijf minuten voor het hebben van sex aan te brengen. Een belangrijk voordeel: de spray maakt de penis niet helemaal gevoelloos, waardoor het sexueel genot verhoogt.

De spray is in feite bedoeld om vroegtijdige ejaculatie te voorkomen. Hij  - PSD502 blijft een wat omslachtige beschrijving - omvat de verdovende middelen lidocaine en prilocaine. Dat de penis niet helemaal gevoelloos wordt, is te danken aan een ingrediënt dat er voor zorgt dat de spray in snel tempo in de huid dringt. Ira Sharlip,  professor urologie aan de University of California, San Francisco, neem deel aan het onderzoek omtrent de spray.

Sharlip stelde vast dat er alleen in zeldzame gevallen sprake was van een afname van genotsgevoel bij het hebben van sex, precies vanwege het feit dat de spray zo snel wordt geabsorbeerd. Bij mannen die het product gebruiken zo het genotsgevoel maar 1% tot 2% van de gevallen wegvallen. Bovendien lijkt de spray ook volledig veilig te zijn voor de vrouwelijke partners. Slechts 0,50% van de onderzochte vrouwen kloeg over een lichte vorm van gevoelloosheid in de vagina. Naar de mening van de vrouwen die deelnamen aan het onderzoek woog dit niet op tegen het verlengde sexuele genot.

Integendeel zelfs, bij 5% van de ondervraagde vrouwen was er sprake van een ‘brandend' sexueel genot in de vagina. De spray wordt zo snel opgenomen door de huid dat er weinig kans is dat er problemen wat betreft infecties of ontstekingen opduiken. Ook de risico's op een overdragen van eventuele problemen lijken tot een minimum beperkt te zijn.

Sharlip was één van de drie onderzoekers die de studies met betrekking tot PSD502 voorstelden op de jaarmeeting van de Sexual Medicine Society of North America Inc. in San Diego. Sharlip en zijn collega's werken als consultants voor Sciele Pharma Inc., het bedrijf dat de rechten op PSD502 overkocht van het Britse Plethora Solutions Ltd.

Het onderzoek wees uit dat gebruik van PSD502 een ejaculatie tot vijf keer langer kon uitstellen. De studie van Sharlip wees uit dat de gemiddelde periode alvorens het tot ejaculatie kwam meer dan drie minuten bedroeg, tegenover 36 seconden zonder gebruik van de spray.

Syndicatie