Pornografie in (sexuele) relaties: zinvol of niet?

Pornografie in (sexuele) relaties: zinvol of niet?

Pornografie zal altijd wel een controversieel onderwerp blijven, sommigen houden er van en anderen niet

Is pornografie in (sexuele) relaties zinvol of niet? De vraag moet eigenlijk ieder koppel voor zich beantwoorden. Pornografie zal namelijk altijd wel een controversieel onderwerp blijven, sommigen houden er van en anderen niet. Binnen een relatie kan pornografie echter voor spanningen houden wanneer één van de partners er gek op is en de andere er niet van wil weten.

Er kan bij één van de partners een afstotingseffect optreden wanneer hij of zij tot de ontdekking dat de partner van pornografie houdt. Anderzijds kan het bekijken van pornografie ook met schuldgevoelens gepaard gaan. Uiteindelijk kan het onderwerp ‘pornografie’ aanleiding geven tot fikse ruzies, die in het ergste gevolg kunnen leiden tot een stopzetting van de relatie. Dat zal namelijk het geval zijn wanneer de standpunten zo ver uit elkaar liggen dat ze simpelweg onverenigbaar zijn.

Met de opkomst van internet heeft pornografie uiteraard een andere dimensie gekregen. Het is nu mogelijk dat iemand in alle rust op zijn computer pornografische filmpjes bekijkt zonder dat zijn of haar partner daar last of zelfs weet van heeft. Anderzijds kan online pornografie voor nieuwe problemen zorgen, aangezien het kan aanleiding geven tot een vorm van verslaafdheid. Iemand kan zo verslingerd raken op internet pornografie dat de computer bijna dag en nacht moet draaien. Dat kan binnen het huwelijk weer tot nieuwe problemen aanleiding geven.

Anderzijds kan het interessant zijn om eens te kijken naar de redenen waarom iemand een passie voor pornografie ontwikkelt. Die redenen kunnen heel divers zijn. Eén mogelijkheid is dat pornografie via beelden hem of haar een (sexuele) voldoening geeft die hij binnen de relatie niet of te weinig ervaart. In dat geval kan pornografie een nuttige aanvulling van de relatie zijn, die daar verder geen hinder meer van hoeft te ondervinden.

Algemeen is het belangrijk uit te zoeken wat de voordelen zijn van naar pornografie te kijken. Dat kan een negatieve reden zijn, bijvoorbeeld om sex te vermijden met de partner. In dat geval is er natuurlijk wel een probleem binnen de relatie. Eén van de partners voelt zich in dat geval blijkbaar niet meer aangetrokken door de andere. De situatie ligt natuurlijk anders wanneer iemand geen partner (meer) heeft, in dat geval  heeft het bekijken van pornografie een eerder onschuldig karakter.

Het aantal mogelijkheden is dus legio, het kan bijvoorbeeld mogelijk zijn om via het bekijken van pornografische plaatjes in contact te komen met een sexuele activiteit waarnaar de toegang in het dagelijkse leven is afgesloten. Een voor de hand liggend alternatief is uiteraard stimulatie, waarbij één van de partners zich via pornografie (extra) probeert op te winden.

Op een gezonde manier – zonder dat het de relatie schaadt, een verslaving wordt of veel geld kost – kan pornografie eigenlijk weinig kwaad. Het kan echter nooit kwaad om met de partner over de ‘pornografie-hobby’ te praten, kwestie van geen misverstanden in het leven te roepen.

Syndicatie