Relaxatie kan vrouwen aan een orgasme helpen

Relaxatie kan vrouwen aan een orgasme helpen

Relaxatie plus opwinding zijn twee belangrijke factoren voor het krijgen van een orgasme

Uiteraard is opwinding een belangrijke factor die vrouwen toelaat om een orgasme te krijgen. Zonder opwinding is het inderdaad moeilijk om een hoogtepunt te bereiken. Toch is het uitblijven van een orgasme niet altijd het gevolg van een gebrek aan opwinding, ook andere factoren kunnen een rol spelen. Eén van die factoren is vreemd genoeg een zich onvoldoende ontspannen tijdens het hebben van sex of tijdens het masturberen.

Een orgasme gaat gepaard met spierontspanningen die zich vooral in het laagste gedeelte van de onderbuik voordoen. Daarbij worden vooral die spieren aan het werk gezet die ook de urinestroom helpen beheersen. Louanne Cole Weston, een Amerikaanse dokter met veel ervaring in orgasme-problemen, merkt op dat deze spieren samengetrokken worden en zich vervolgens weer ontspannen. Dit proces wordt in gang gezet door opwinding en leidt uiteindelijk tot het orgasme. Zonder opwinding dus geen orgasme, maar anderzijds mag de rol van ontspanning bij het volledige proces niet onderschat worden.

Maar waar moet die ontspanning dan gebeuren? Zeker niet in de onderbuik tijdens het hebben van sex, want dan zal van een orgasme geen sprake zijn. Weston merkt op dat met ontspanning bedoeld wordt dat een vrouw tijdens het hebben van sex zich enkel moet focussen op de sensatie van de sexuele stimulatie. Dat wil zeggen dat andere gedachten zoveel mogelijk naar de achtergrond moeten verdrongen worden. Uiteraard is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Af en toe zal er moeten getraind worden om voldoende ontspannen aan sex toe te zijn.

Belangrijk is dat de gedachten tijdens de sex positief zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de eigen hersenen te programmeren met mantra's als ‘dit voelt geweldig aan' en ‘ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan'. Deze mantra's zijn uiteraard naar believen met gelijkaardige aan te vullen. Het voordeel is dat de hersenen bezig zijn en dat negatieve gedachten geen kans krijgen om naar voren te komen. Die negatieve gedachten kunnen de vrouw zenuwachtig maken, waardoor de kansen op een goed orgasme een stuk kleiner worden. Negatieve gedachten staan bovendien ook de opwinding in de weg.

Weston geeft haar patiënten huiswerk. De vrouwen moeten leren om tijdens het hebben van de sex de spanning in hun spieren op te voeren en om tegelijkertijd hun hersenen positief te laten werken. De ervaring leert Weston dat deze techniek werkt, maar dat er tijd nodig is om het positief effect te laten gevoelen.

In sommige gevallen is er een medische reden waarom een orgasme uitblijft. Ook de neveneffecten van geneesmiddelen kunnen een rol spelen in het verhaal. In dat geval zal het effect van de hierboven beschreven therapie uiteraard minder groot zijn. Het komt er dan op aan om een dokter te raadplegen, die eventueel nog altijd kan zeggen dat therapie de aangewezen oplossing is.

Syndicatie