Seks moet meer zijn dan alleen maar een vluggertje

Seks moet meer zijn dan alleen maar een vluggertje

Ook mannen moeten leren gevoelens te tonen in relaties

Wat is goede seks? Wie het antwoord op deze vraag weet, mag het zeggen. Het is namelijk veel makkelijker om de vraag te stellen dan om ze te beantwoorden. Uiteindelijk maakt het ook niet zo veel uit, want een eensluidend antwoord gaan we waarschijnlijk toch nooit krijgen.

Iedereen maakt voor zichzelf uit wat hij of zij als goede seks ervaart. Sommige mannen/vrouwen hebben behoefte aan een lang voor-, tussen- en naspel, bij anderen hoeft dat niet meteen. In een extreem geval stellen sommige mensen genoegen met rechttoe, rechtaan seks, zonder veel franjes. De praktijk wijst uit dat het in dit geval meestal mannen zijn die zich met een vluggertje tevreden te stellen.

Goede seks in een goede relatie houdt echter heel wat meer in dan zo’n vluggertje. Gloria Vanderhorst, een bekende Amerikaanse relatiespecialiste, heeft altijd het belang van empathie, het zich kunnen inleven in elkaars gevoelens, in een relatie beklemtoond.

Seks moet naar haar mening meer zijn dan alleen maar een vluggertje, er gaat een heel scala mee gepaard. Voor de man is het bijvoorbeeld belangrijk om te luisteren naar haar gevoelens. Maar even belangrijk is dat ook de man over zijn gevoelens kan of wil praten. De praktijk leert Vanderhorst dat dit niet altijd het geval is, verre van zelfs. Veel mannen proberen namelijk hun gevoelens te verbergen.

 Ook mannen moeten leren gevoelens te tonen in relaties, ook al wordt dat door sommigen als zwakheid ervaren. Maar het niet delen van gevoelens wordt door vrouwen meestal als een groot gemis ervaren, zij willen een hechte relatie met hun partner. Is die er niet, dan heeft de vrouw het gevoel dat haar man haar in de steek laat.

Syndicatie