Seks in relatie kan te lijden hebben onder misverstanden tussen man en vrouw

Seks in relatie kan te lijden hebben onder misverstanden tussen man en vrouw

Wie als man een goede sexuele relatie wil handhaven, zal goed moet leren luisteren naar zijn vrouw

Dat er grote verschillen tussen man en vrouw bestaan, staat als een paal boven water. Niet voor niets is het bij wijze van spreken een spreekwoord geworden dat mannen van Mars komen en vrouwen van Venus. Of was het omgekeerd? In ieder geval drukken mannen en vrouwen zich op een heel andere manier uit.

Dat brengt natuurlijk mee dat de onderlinge relaties tussen beide seksen niet altijd even vlot verlopen. Ook dat is van alle tijden, sommige mannen zullen de vrouwen wel nooit begrijpen. Echt waar: we kennen iemand die psychologie is gaan studeren om de vrouwen beter te begrijpen. We wensen hem veel geluk, maar de kans is klein dat deze man uit de boeken de vrouwen beter zal leren begrijpen.

De vraag is uiteraard of het mogelijk is om de vrouwen te begrijpen, bekeken vanuit het mannelijk standpunt. Iets of iemand willen begrijpen is een typische mannelijke eigenschap. Eerder komt het er op aan om de juiste manier te vinden om binnen een relatie met elkaar om te gaan, wat op zich al erg genoeg is.

Seks in een relatie kan te lijden hebben onder de misverstanden tussen de man en zijn vrouw. Mannen hebben namelijk de neiging om niet meteen te luisteren naar wat een vrouw vertelt, ze gaan eerder proberen om een oplossing voor mogelijk aangekaarte problemen te zoeken.

Wie als man een goede sexuele relatie wil handhaven, zal goed moet leren luisteren naar zijn vrouw. Want eigenlijk is dit wat de vrouw wil: dat naar haar wordt geluisterd. Gloria Vanderhorst, een bekende Amerikaanse relatiespecialiste, is van mening dat luisteren op zich een vak apart is. Het komt er eigenlijk om aan om interesse te vertellen naar wat ze zegt, om begrip op te brengen voor wat de vrouw emotioneel ondervindt.

Syndicatie