Sex: anti-conceptiepil kan leven van vrouwen verlengen

Sex: anti-conceptiepil kan leven van vrouwen verlengen

Vrouwen die de pil nemen, lopen kleiner risico op dodelijke aandoeningen

Volgens een Britse studie leven vrouwen die de pil nemen langer dan vrouwen die dit niet doen. De studie heeft een looptijd van 40 jaar en zou aantonen dat vrouwen die de pil nemen een kleiner risico op dodelijke aandoeningen als kanker, hart- en vaatziekten lopen. Of met andere woorden: de anti-conceptiepil zou een positief effect op de gezondheid van de vrouw hebben.

Daarmee wordt de bezorgdheid weggenomen die door vroegere studies was gewekt, want die wezen er op dat vrouwen die de anti-conceptiepil gebruikten een grotere kans liepen om kanker te krijgen, maar ook meer kans liepen op bijvoorbeeld een beroerte of een hersenaandoening te krijgen. De risico's zouden nog verder oplopen wanneer de vrouwen in kwestie rookten.

Het nieuwe onderzoek rond de anti-conceptiepil had betrekking op een doelgroep van 46.112 vrouwen en de eerste data hebben al betrekking op 1968. Vrouwen die de anti-conceptiepil namen, zouden 12% minder kans hebben om aan eender welke aandoening te sterven tijdens de duur van het onderzoek dan vrouwen die de anti-conceptiepil niet namen. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het British Medical Journal.

De resultaten van het onderzoek waren afhankelijk van de leeftijd, maar de periode tijdens dewelke de pil werd genomen had geen noemenswaardige invloed. De risico's op een (vroegtijdige) dood waren iets hoger bij vrouwen onder 45 jaar die op het moment van het onderzoek de anti-conceptiepil gebruikten. Het effect hiervan verdween echter na een periode van 10 jaar. Vanaf de leeftijd van 50 jaar overtroffen de voordelen de risico's. Algemeen waren er 52 minder sterfgevallen voor elke 100.000 vrouwen die de anti-conceptiepil ieder jaar namen.

Het onderzoeksteam onder leiding van Philip Hannaford van de University of Aberdeen in Schotland kwam tot de conclusie dat er geen causaal verband is qua mortaliteit bij vrouwen die de anti-conceptiepil oraal innamen. Mogelijk liggen de risico's iets anders bij vrouwen die de anti-conceptiepil vroeger en/of langer gebruiken.

Een opvallende uitslag van het onderzoek was dat vrouwen die de anti-conceptiepil namen een grotere kans liepen op een gewelddadige dood of op een accidentele dood. Waarom dit zo is, kon moeilijk worden uitgelegd. Van een duidelijke correlatie tussen de anti-conceptiepil en een overlijden vanwege geweld of een ongeval is alleszins nog geen sprake. De risico's op zo'n overlijden doken al in een vroeg stadium op en bleven bestaan. Het onderzoek naar het verband tussen de anti-conceptiepil en overlijdens werd gefinancierd door het Royal College of General Practitioners, de Medical Research Council, het Imperial Cancer Research Fund, de British Heart Foundation, de Cruden Foundation en dochters van Bayer AG, Pfizer Inc. en Johnson & Johnson. Deze drie laatste bedrijven commercialiseren de anti-conceptiepil.

Syndicatie