Sex: bijna de helft van de vrouwen functioneert sexueel niet normaal

Sex: bijna de helft van de vrouwen functioneert sexueel niet normaal

In 10% van de gevallen zijn de problemen van ernstige aard

Bij Decision Resources is analist Alasdair Milton van mening dat de speurtocht naar de vrouwelijke tegenhanger van Viagra voorlopig even op een lager pitje zal worden gezet. Verschillende pogingen om een lustversterkend middel voor vrouwen op de markt te brengen, is tot dusver mislukt. De resultaten van de verschillende testen waren ontmoedigend, ondanks massale investeringen. De onderzoekers hebben daarom besloten om even een afwachtende houding aan te nemen.

Toch is er zeker behoefte aan een Viagra voor vrouwen: bijna de helft van de vrouwen functioneert sexueel niet normaal. In 10% van de gevallen zijn de problemen zelfs van ernstige aard, in zoverre dat er beroep wordt gedaan op externe hulp. Maar Milton merkt terecht op dat de farmaceutische bedrijven voorlopig weigeren te investeren in iets dat op korte of middellange termijn niets heeft opgebracht.

Dr. Leonore Tiefer, psychiatrisch professor aan de New York University, is van mening dat het onderzoek beter kan worden toegespitst op kleine deelgroepen vrouwen, want niet alle vormen van sexueel dysfunctioneren bij vrouwen kunnen over dezelfde kam geschoren worden. Tiefer denkt dat het onderzoek naar het medicijn zal worden verder gezet, simpelweg omdat de doelmarkt veel te groot is.

In 1999 werden de resultaten van een onderzoek gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association en daaruit bleek hoeveel Amerikaanse vrouwen met sexuele problemen af te rekenen hebben. Een klein bedrijf als BioSante Pharmaceuticals heeft mogelijk een oplossing voor deze problemen in de pijplijn zitten in de vorm van een gel op basis van testosteron. LibiGel zou, zoals al de naam al doet vermoeden libidoversterkend werken.

De vraag moet uiteraard worden gesteld of de meeste vrouwen die sexueel niet goed functioneren wel gebaat zijn met een geneesmiddel, in de vorm van een gel of wat dan ook. Sexuele problemen vallen vaak tussen de oren te situeren en daar helpt een pil weinig of niet. Sexueel onvoldoende functioneren heeft vaak meer met psychische dan met fysische oorzaken te maken.

Syndicatie