Sex en problemen rond sex: wat kan de sexuele driften bij de vrouw onderdrukken?

Bij mannen zijn sexuele problemen duidelijk zichtbaar, maar bij vrouwen is dat veel minder het geval

Wetenschappers zijn er nog altijd niet achter wat de oorzaken zijn waarom een vrouw geen zin meer in sex zou hebben. Bij mannen zijn sexuele problemen duidelijk zichtbaar, maar bij vrouwen is dat veel minder het geval. De man heeft een sexueel probleem wanneer hij geen erectie meer heeft, bij de vrouw ontbreekt dergelijk uitwendig kenmerk. Het is namelijk nog steeds niet mogelijk om een factor als lust te meten.

Volgens sommige onderzoekers zou er een evolutionaire reden zijn om het verschil te verklaren. Bij de man is alles er op gericht om zijn zaad te verspreid, kwestie van zoveel mogelijk nakomelingen te hebben. Voor vrouwen is het belangrijk om goed zorg te kunnen dragen voor de kinderen. Ook de opvoeding speelt uiteraard een rol.

Leonore Tiefer, psychiatrieprofessor aan de New York University, noemt sex zowel een historisch als een cultureel fenomeen. Sexuele problemen kunnen volgens haar daarom niet worden aangepakt als problemen met hart- en vaatziekten of met kanker. Er bestaat niet zoiets als een lijn die worden getrokken tussen wat normaal is en wat niet. Het onderscheid wordt steeds arbitrair gemaakt, waarbij ook het begrip lust relatief is. Wie de ene zin in sex heeft, kan daar bij wijze van spreken de dag nadien volkomen onverschillig tegenover staan.

Tiefer ziet punten van overeenkomst tussen sex en zaken als dansen, muziek en pianospelen. Die gebeuren weliswaar concreet met het lichaam, maar een groot deel er van speelt zich in de geest af. Het onderscheid tussen lichaam en geest is belangrijk in het kader van de discussie rond een nieuw medicijn dat door Boehringer Ingelheim GmbH werd ontwikkeld. Dat geneesmiddel werd ontwikkeld voor de bestrijding van het zogenaamde HSDD of ‘hypoactive sexual desire disorder', een aandoening die niet als dusdanig door elke wetenschapper wordt erkend.

HSDD wordt omschreven als de vrouwelijke vorm van desinteresse voor sex, wat in pejoratieve betekenis ook wel frigiditeit wordt genoemd. Boehringer Ingelheim GmbH rangschikt deze aandoening door het ontwikkelen van een nieuw medicijn meteen onder de lichamelijke kwalen, maar niet iedereen is het daarmee eens. Wanneer vrouwelijke sex inderdaad voor een groot deel in het hoofd zit, heeft het uiteraard weinig zin om daar een geneesmiddel voor te ontwikkelen. Alles wijst er op dat de discussie over dit onderwerp voorlopig nog niet is afgesloten.

Syndicatie