Sex kan de stress helpen verlagen

Sex heeft een weldadige invloed op de gezondheid, zowel bij mannen als bij vrouwen

Vaak wordt gezegd dat het hebben van sex een positieve invloed op de gezondheid heeft. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit inderdaad het geval is en dat sex op verschillende manieren de gezondheid positief kan beïnvloeden.

Een belangrijk voordeel van sex is het bloeddrukverlagend werkt en in het algemeen stress reduceert, zo blijkt uit een Schots onderzoek dat werd gepubliceerd in de Journal Biological Psychology. De onderzoekers volgden 24 vrouwen en 22 mannen die verslag uitbrachten van hun sexuele activiteiten, die vervolgens werden getoest aan hun stressituatie. Er bleek een positieve correlatie tussen beiden te bestaan.

 Het onderzoek verliep in feite op een heel eenvoudige manier. De 46 deelnemers aan het ondezoek werden aan stressvolle situaties blootgesteld. Zo werden onder andere gevraagd om in het publiek te spreken of voor een grote zaal op te treden. In deze stressvolle situaties werd telkens hun bloeddruk gemeten. Wie een goed sexleven had, bleek beter bestaand te zijn tegen stress dan wie geen of slechts een matig sexleven had.

 Dat werd duidelijk op basis van de evolutie van de bloeddruk. Regelmatige sex bleek een bloeddrukverlagend effect te hebben, zo bleek uit een andere studie. Dat gold niet alleen voor de man, maar ook de vrouw. Er bleek bovendien ook nog eens een correlatie te bestaan tussen knuffelen bij beide partners en een verlaging van de bloeddruk bij de vrouw.

Een goede sexuele gezondheid gaat overigens meestal gepaard met een algemene fysieke gezondheid. Het één of twee keer per week hebben van sex wordt gelinkt aan hogere niveaus van het antilichaam immunoglobuline A of IgA, dat bescherming biedt tegen verkoudheden en infecties. Wetenschappers van de Wilkes University in Wilkes-Barre, Pennsylvinia namen stalen van speeksel dat IgA bevatte bij 122 universiteitsstudenten, die nadien verslag uitbrachten over de frequentie waarmee ze sex hadden.

 Wie aangaf frequent sex te hebben - een kwalificatie die overeenkwam met minstens één of twee keer per week - hadden hogere niveaus van IgA dan de studenten die heel veel of heel weinig sex hadden. Bleek dat dus te veel sex hebben ook weer niet goed is voor de bloeddruk.

Syndicatie