Sex: is medicijn om libido van vrouwen te stimuleren daadwerkelijk effectief?

Sex: is medicijn om libido van vrouwen te stimuleren daadwerkelijk effectief?

Fase van commercialisatie is nog lang niet aangebroken

Met flibanserin werkt Boehringer Ingelheim aan een nieuw medicijn om de sexuele lust bij vrouwen te stimuleren. Het valt echter nog af te wachten of het geneesmiddel ook daadwerkelijk op de markt gaat komen. Op zijn zachtst gezegd is flibanserin niet onomstreden. De eerste testen met flibanserin kenden geen onverdeeld succes. Meer testen gaan dus noodzakelijk zijn om aan te tonen dat het medicijn ook daadwerkelijk efficiënt is.

Kathleen Segraves, professor psychiatrie aan de Case Western Reserve University in Cleveland en een bekende sextherapeute, is gematigd positief voor flibanserin. Zij vestigt er wel de nadruk op dat het onderzoek naar het geneesmiddel op academisch niveau werd gevoerd. De omstandigheden op dat niveau zijn compleet anders dan die in de ‘echte' wereld. Volgens Seagraves moet er hoe dan ook voorzichtig omgesprongen worden met de resultaten van het onderzoek rond flibanserin.

In het onderzoek werd aan de deelnemende vrouwen bijvoorbeeld gevraagd om een dagboek bij te houden over hun sexuele ervaringen en hun gevoelens tijdens het hebben van sex. Daardoor wordt de focus automatisch al op de beleving van sex gelegd. In het gewone leven gebeurt dat veel minder, daar zal het eerder uitzonderlijk zijn dat een vrouw een dagboek met haar sexuele ervaringen bijhoudt.

Sommigen spreken in verband van flibanserin al over de vrouwelijke Viagra, maar dat blijkt permanent onjuist te zijn. Viagra is namelijk een vasodilator, een middel dat de penis helpt om stijf te worden. Het geeft een man meer zelfvertrouwen, maar voegt niets toe aan de sexuele lust. In die zin zijn flibanserin en Viagra twee middelen die dag en nacht van elkaar verschillen. Het enige gemeenschappelijke dat ze hebben is dat beiden op sex betrekking hebben.

Seagraves ziet het belang van flibanserin vooral weggelegd in de bestrijding van hypoactive sexual desire disorder (HSDD). Vrouwen die aan deze aandoening lijden, ondervinden volgens deze professor wel degelijk een positieve invloed van het gebruik van flibanserin. De toekomst van dit medicijn - wanneer het ook daadwerkelijk op de markt komt - ligt dan ook meer in die richting.

Gina Ogden, sextherapeute in Cambridge en auteur van The Return of Desire, is van mening dat flibanserin vooral belangrijk is voor de winstgevendheid van het bedrijf dat het medicijn aan het ontwikkelen is. Zij ziet weinig toegevoegde waarde van flibanserin voor de vrouwelijke lustbeleving. Het verlangen van een vrouw naar sex wordt door veel factoren beïnvloed en een pilletje alleen volstaat niet om dat verlangen sterk te doen toenemen.

Syndicatie