Sex: ook vrouwen boven de 35 willen nog een gezond en actief sexleven

Sex: ook vrouwen boven de 35 willen nog een gezond sexleven

Onderzoek wijst uit dat meeste vrouwen tussen 35 en 49 nog een gezond en boeiend sexleven willen

Is het te danken aan Carrie Bradshaw aan haar vriendinnen uit Sex and the City of aan de vrouwen die op Wisteria Lane wonen in Desperate Housewives? Uit onderzoek blijkt uit dat de meeste vrouwen tussen 35 en 49 nog een gezond en boeiend sexleven willen. De lat wordt bovendien steeds hoger gelegd, want de vrouwen uit bovenvermelde leeftijdscategorie hebben inmiddels de tijd gehad om voldoende sexuele ervaring op te steken.

Uit een onderzoek uitgevoerd bij 500 vrouwen tussen 35 en 49 bleek dat 76% van de ondervraagde vrouwen een gezond en boeiend sexleven willen, ook al is het altijd meer de bedoeling om nog zwanger te raken. Meer dan 50% van de vrouwen gaf toe dat ze hun partner aanspoorden om regelmatig in bed te duiken. Het onderzoek leverde verder nog enkele merkwaardige uitkomsten op. Zo bleek dat 35% van de mening was dat de sex – zoals de wijn overigens – met de jaren steeds beter wordt. De vrouwen uit de leeftijdscategorie die een gezond en boeiend sexleven willen, voegen overigens ook de daad bij het woord. Ruim de helft van de vrouwen had minstens eenmaal per week sex.

Het onderzoek, dat online werd uitgevoerd en gesponsordd door Teva Women’s Health (in de Verenigde Staten vooral bekend vanwege zijn ParaGard Intrauterine Copper Contraceptive). Yvonne K. Fulbright, sexuologe verbonden aan de University of Iceland in Reykjavík, is van mening dat er over deze leeftijdsgroep heel wat misverstanden de ronde doen. Vrouwen op rijpere leeftijd worden vaak omschreven als zijnde alleen begaan met het moederschap, zonder veel verdere interesses. In het beste geval zullen ze ook nog eens hun beste krachten inzetten voor hun carrière, maar een gezond en boeiend sexleven is aan hen niet besteed. Dat blijkt dus één groot misverstand te zijn.

Fulbright beklemtoont dat vrouwen uit de betreffende leeftijdscategorie vaak een groot libido hebben en dus een gezond en boeiend sexleven willen. Maar blijkbaar zijn er nog altijd heel wat mensen, vooral dan mannen, die dit niet willen geloven. Fulbright stelt vast dat er heel wat mythes bestaan omtrent vrouwen van een zekere leeftijd en een boeiend sexleven. Zij zouden, wanneer het op sex aankomt, vooral hun man bevrediging laten vinden zonder zelf nog al te veel wensen of verlangens te koesteren. Ook het feit dat ze een druk leven leiden om nog aan sex te kunnen denken, berust duidelijk op een misverstand.

Rond hun 35ste doet zich bij vrouwen integendeel zelfs een soort ‘sexuele golf’ voor. Dat heeft onder andere te maken dat ze zich (vaak) meer verbonden voelen met hun partner. Die kent inmiddels het lichaam van zijn vrouw goed, terwijl de vrouw anderzijds het lichaam van de man goed kent. Beiden hebben bovendien een inzicht verworven op elkaars sexuele noden en behoeften. Vrouwen in de leeftijdscategorie hebben meer zelfzekerheid, wat dikwijls gepaard gaat met meer zelfrespect. Dit laatste geldt vooral wanneer ze inmiddels moeder zijn geworden.

Een ander geval is natuurlijk wanneer vrouwen van 35+ plots opnieuw alleen komen te staan vanwege een scheiding. Ook voor deze vrouwen is een gezond en boeiend sexleven een must, zij gaan dus intensief op zoek naar een nieuwe partner die hen dat kan bieden.

Syndicatie