Sex: pil voor verhogen lust in sex bij vrouwen heeft vervelende neveneffecten

Sex: pil voor verhogen lust in sex bij vrouwen heeft vervelende neveneffecten

Paarse pil mag voorlopig niet op de markt worden gebracht

Er wordt al jaren gezocht naar een middel om de sexuele driften bij de vrouwen te stimuleren. De grootste farmaceutische bedrijven hebben tot dusver nog geen bruikbaar geneesmiddel kunnen ontwikkelen. Dat geldt ook voor een nieuwe ‘paarse' pil die door Boehringer Ingelheim werd ontwikkeld en waarvan heel veel was verwacht.

Een panel van experts van de Amerikaanse Food and Drug Administration weigerde een positief advies te geven om het medicijn op de markt te brengen. Het betreft een antidepressivum, dat als neveneffect de zin in sex beloofde te verhogen. Uit twee verschillende studies bleek dat echter niets van te merken. Bovendien bleken aan het gebruik van het geneesmiddel vervelende neveneffecten te zijn verbonden, zoals vermoeidheid, depressieve gevoelens enzovoort.

Boehringer Ingelheim had het medicijn ontwikkeld op basis van de molecule flibanerin, dat het serotoninegehalte in de hersenen beïnvloedde. De FDA moet in komende maanden een beslissing nemen om het geneesmiddel al dan niet op de markt te brengen, maar meestal volgt de organisatie het advies van het panel. De kans is dus groot dat het geneesmiddel van Boehringer Ingelheim geen toestemming zal krijgen.

Paula Hillard, gynecologe aan de Stanford University School of Medicine, is van mening dat de sexuele gezondheid van vrouwen belangrijk is, maar dat er niet ten koste van alles mag geëxperimenteerd worden met geneesmiddelen. Zij is er bovendien niet van overtuigd dat het medicijn van Boehringer Ingelheim wel degelijk positieve effecten gaat hebben.

Bij testen van de pil was gebleken dat de gebruikers van het geneesmiddel ongewone hoge niveaus van sexuele voldoening voelden, waardoor Boehringer Ingelheim besloot om het geneesmiddel ook te gaan testen als libidobevorderend voor vrouwen. De pil bleek de sexuele appetijt inderdaad te versterken, maar in onvoldoende mate om het medicijn te laten voorschrijven als stimulerend voor de sexuele driften bij de vrouw.

Syndicatie