Sex: regelmatige erecties beste manier om erectiestoornissen te voorkomen

Sex: regelmatige erecties beste manier om erectiestoornissen te voorkomen

Veel hebben van sex leidt niet tot erectiestoornissen

Baanbrekend onderzoek over de link tussen en sex en erectiestoornissen heeft enkele opmerkelijke resultaten opgeleverd. Juha Koskimaki, uroloog aan de Tampere University Hospital in Tampere, Finland, en één van de auteurs van het onderzoek, kwam tot de conclusie dat het niet regelmatig hebben van sex tot erectiestoornissen aanleiding kan geven.

Zowel masturbatie als de gewone vormen van sex helpen zenuwen en bloedvaten beschermen. Het zijn deze zenuwen en bloedvaten die er voor verantwoordelijk zijn dat erectiestoornissen worden voorkomen. Uiteindelijk draait alles om de kamertjes binnen de penis die zich tijdens een erectie met bloed vullen. Het is volgens Koskimaki echter te vroeg om al te stellen dat masturberen of het hebben van sex erectiestoornissen kan helpen voorkomen.

Zekerheid over de oorzaak van erectiestoornissen kon het onderzoek echter niet geven, tenminste toch niet wat de band met sex betreft. Irwin Goldstein, directeur bij het Alvarado Hospital in San Diego en specialist in sexuele problemen, is van mening dat zowel masturbatie als sex goed is voor de penis, maar dat het weinig zin heeft om een link te leggen met erectiestoornissen.

Ira D. Sharlip, professor urologie aan de University of California (meer bepaald bij de San Francisco School of Medicine) en woordvoerder van de American Urological Association, draait de zaak om door te stellen dat het niet regelmatig hebben van sex is waarschijnlijk een gevolg van erectiestoornissen dan er een oorzaak van. Het is dus steeds belangrijk om oorzaak en gevolgen van elkaar te onderscheiden.

Uiteindelijk lijkt er in de hele discussie een cruciale rol te zijn weggelegd voor erecties. Het hebben van erecties, met of zonder sex in welke vorm dan ook, helpt mannen om erectiestoornissen te voorkomen, hoe contradictorisch dit ook lijkt. Elke man heeft 's nachts verschillende spontane erecties en zolang die blijven komen is er een betrouwbare barometer beschikbaar voor het fysiek meten van de capaciteit tot het krijgen van erecties.

Syndicatie