Sex: spray voor behandeling van vroegtijdige ejaculatie kan sexueel verkeer verlengen

Verdoving van penis kan orgasme met gemiddeld 108 seconden uitstellen

Een spray voor de behandeling van vroegtijdige ejaculatie - het voortijdig klaarkomen bij mannen - kan het sexueel verkeer gevoelig verlengen. De verdoving van de penis voorafgaand aan de sex kan het orgasme met gemiddeld 108 seconden uitstellen. Dat blijkt uit een Amerikaanse studie waar 256 Amerikaanse, Poolse en Canadese mannen aan deelnamen.

Het onderzoek wees verder uit dat het sexueel genot van zowel de mannen als de vrouwen toeneemt bij gebruik van de spray. Anderzijds werden er geen neveneffecten vastgesteld. Het uitstellen van het orgasme verhoogde echter het sexueel genot in aanzienlijke mate.

De werking van het product - de spray dus - is heel eenvoudig. De penis wordt eigenlijk op de eikel lokaal verdoofd door de spray. Het middel werd ontwikkeld door Shionogi & Co., een Japans farmaceutisch bedrijf met zetel in Osaka. Eigenlijk werd het middel ontworpen om sexproblemen bij mannen te verhelpen. Naar verluidt zou een derde van de mannen in de leeftijdscategorie 18 tot 59 jaar met dergelijke problemen af te rekenen krijgen.

Shionogi & Co moet echter met concurrentie rekening houden, want ook Johnson & Johnson heeft een gelijkaardig product ontwikkeld. De Amerikaanse farmareus heeft al toestemming gekregen voor commercialisering in Zweden en Finland voor een pil die vroegtijdige ejaculatie belet. Eerder werd een aanvraag tot commercialisering in de Verenigde Staten afgewezen, zonder dat duidelijk was waarom. Johnson & Johnson ontwikkelde de pil al enkele jaren geleden.

Stanley E. Althof, executive director bij het Center for Marital and Sexual Health of South Florida, merkt op dat vroegtijdige ejaculatie grote emotionele spanningen tot gevolg kan hebben. Het sexleven van zowel de man als zijn partner kunnen er onder leiden. Althof is vooral positief over de aankondiging dat Shionogi & Co een makkelijk bruikbare spray klaar heeft. De commercialisering van dit medicijn heet een stap in de goede richting te zijn.

Premature ejaculatie wordt door de International Society for Sexual Medicine omschreven als de onmogelijkheid om ejaculatie langer dan 1 minuut uit te stellen na penetratie van de vagina. De spray van Shionogi & Co zou pas gemiddeld na twee en halve minuut tot een directie leiden, tegenover bijna vijftig seconden bij wie een placebo kreeg toegediend. 

Syndicatie