Sex: vrouwen mogen zich in bed niet te veel zorgen over hun uiterlijk maken

Sex: vrouwen mogen zich in bed niet te veel zorgen over hun uiterlijk maken

Onnodige kopzorgen kunnen beletten dat vrouwen in bed een orgasme krijgen

Het sexleven van twee partners kan door verschillende zaken verstoord worden. Er zijn de fysische problemen, denk bijvoorbeeld aan erectiestoornissen, maar ook psychische problemen kunnen roet in het eten komen strooien. Zo kunnen mannen of vrouwen die aan een depressie leiden moeite hebben om een orgasme te krijgen. Dat is vooral pijnlijk voor de man, want een vrouw kan in het ergste geval (als het echt niet anders kan) een orgasme nog wel ‘faken’.

Over de mannelijke psychische problemen – bijvoorbeeld de vrees om geen erectie te krijgen (of een onvoldoende erectie) – willen we het hier even niet hebben. Ook vrouwen kunnen in bed met tal van psychische problemen geconfronteerd worden. Dat gaan van frustratie over het onvermogen van man/partner tot en met ontevredenheid over het eigen lichaam.

Het is eigen aan de vrouw dat ze vooral zelf de gebreken aan het eigen lichaam ziet. Die zien andere vrouwen vaak ook, maar de man heeft daar een minder goed oog in. De vrouwelijke bezorgdheid over het eigen lichaam kan in het ergste geval een zware schaduw over het sexleven werpen. Het genot van sex kan een stuk minder zijn wanneer iemand continu aan het eigen lichaam zit te denken.

Dat is precies wat heel wat vrouwen in bed overkomt. Ze zijn bij wijze van spreken meer bezig met het idee of de make-up nog goed zit dan met het eigen sexleven en dat van de partner. Automatisch moet het sexleven onder dergelijke dwanggedachten lijden. De gevolgen kunnen niet te onderschatten zijn: in het ergste geval kan het continu piekeren over de eigen look zelfs beletten dat het tot een orgasme komt.

Andere bronnen van zorgen voor de vrouw kunnen de buik (te dik?), de billen (idem?), de borsten (te groot of te klein?) enzovoort zijn. Sex is echter een bezigheid die volle concentratie vereist, zodat afwijkende gedachten automatisch het sexleven komen verstoren. Het is ook zaak om dergelijke gedachten liefst zo ver mogelijk te verbannen.

Helen Fisher, culturele anthropologe bij de Amerikaanse Rutgers University en auteur van ‘Why Him, Why Her’ weet uit ervaring dat mannen nog niet de helft van de dingen waar vrouwen zich over druk maken opmerken. Zeker wanneer de vrouw zich in bed enthousiast opstelt, is het laatste waar een man zich zorgen gaat maken eventuele fouten in haar uiterlijk.

Om de vrouwen helemaal gerust te stellen: vanuit Darwiniaans standpunt zouden mannen vooral in gezonde vrouwen geïnteresseerd zijn. De oermens/oerman was vooral bezorgd over een gezond nageslacht, hij koos dus voor gezonde vrouwen en niet voor vrouwen wiens achterste misschien een ietsjepietsje te dik is.

Syndicatie